Vår grundläggande utbildning i KBT ges på   HALVDISTANS   med en undervisningsdag per vecka!

Kognio – utbildning inom KBT sedan anno 1990

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Steg-1 i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Steg-1 i KBT

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen ger en allmän översikt över psykoterapimetoderna inom KBT samt specifika kunskaper om den kognitiva beteendeterapins teoretiska grunder. Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Steg-1 utbildning i KBT, Kognio i Lund

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT)

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen ger en allmän översikt över psykoterapimetoderna inom KBT samt specifika kunskaper om den kognitiva beteendeterapins teoretiska grunder. Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Steg-1 utbildning i KBT, Kognio i Lund
 • Connector.

  Kurstarter i Lund

  28 mars 2017 (kurs 38) | 24 augusti 2017 (kurs 39)

 • Connector.

  Plats

  Annedalsvägen 9, Lund | Karta

 • Connector.

  Pris

  115 000 kr (143 750 kr inkl. moms)

 • Connector.

  Halvdistans

  En undervisningsdag per vecka (tis för kurs 38, tors för kurs 39)

 • Connector.

  Deltid

  Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över 4 terminer

 • Connector.

  Räntefri avbetalning

  Vi erbjuder privatpersoner och mindre företag räntefri avbetalning

 • Connector.

  Infoblad

  Skriv ut till chefen | Infoblad

 • Connector.

  Kontakta kursledaren

  Jan-Erik Nilsson – 0702-07 43 52 | | jan-erik.nilsson@kognio.se

 • Connector.

  Anmälan

  Länk till vårt anmälningsformulär

Scrolla ner på sidan för att läsa mer om vår grundläggande utbildning i KBT. Länk till anmälan finns även längst ner på sidan!

Auktoriserad & kvalitetsgranskad

Utbildningen är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Steg-1 utbildning i KBT på Kognio

Hög kompetens inom respektive undervisningsområde

Lärare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden.  Merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Handledare

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg-2).

Vår steg-1 utbildning i KBT ger dig!

270 lärarledda timmar

Vi anlitar lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss:

 • är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT
 • har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden

Avsteg från denna princip förekommer i några fall. Detta motiveras av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.

120 timmar handledning

För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg-1 nivån).

Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studerande:

 • på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg-1)
 • vid påbyggnadsutbildningen i psykoterapi (steg-2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet

Behörighet att söka till Steg-2

Vår steg-1 utbildning är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Den uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg-1 utbildning. Utbildningen ger också behörighet att söka tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg-2).

Behandlarkompetens

Under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg-1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.

Lång erfarenhet


Vi har genomfört
0
Grundläggande utbildningar i KBT

Om utbildningen

Syfte

Utbildningen syftar till att ge breda och djupa kunskaper om KBT avseende:

 • grundläggande teorier
 • modeller
 • begrepp och metoder

Vidare syftar utbildningen till att ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom:

 • ångesttillstånd
 • depressionstillstånd

Den syftar också till att förmedla kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom:

 • personlighetsstörningar
 • ätstörningar
 • psykossjukdomar

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi.

Kunskaper förmedlas genom:

 • föreläsningar
 • seminarier
 • gruppdiskussioner
 • handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken

Läs mer om utbildningens innehåll och metoder.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet. Läs merSit-in

Vi erbjuder dig en gratis prova-på-lektion!

Läs mer och anmäl dig

Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om utbildningen!

En av de bästa utbildningar jag gått, fantastiskt duktiga föreläsare och handledare. Utbildningen blev mycket utvecklande för mig både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan.

Charlott Adlercreutz
Leg. sjuksköterska, Psykiatri Skåne

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt varje moment och delmoment i utbildningen. Efter avslutad utbildning ber vi även den studerande att på en skala från 1 till 10 uppskatta hur nöjd vederbörande är med utbildningen i sin helhet (1=mycket missnöjd, 10=mycket nöjd). Nedan presenteras en grafisk sammanställning av hur nöjda utbildningsdeltagarna varit de senaste åren.

Utvärdering, steg-1 i KBT på Kognio
Hur nöjd är du med utbildningen i sin helhet?
84%


Steg-1 utbildning i KBT med inriktning på barn och ungdom på Kognio, kursansvarig Jan-Erik Nilsson

Jan-Erik Nilsson, Kursansvarig

Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

0702-07 43 52

Dela vår grundläggande utbildning i KBT