Steg-1 utbildning i KBT


Vi vet hur man utbildar KBT terapeuter – sedan starten 1990 har vi utbildat fler än 600 steg-1 terapeuter i KBT!

Stress och utmattningssyndrom - en heldagsföreläsning med Per Johnsson
Steg-1 utbildning i KBT

Steg-1 utbildning i KBT


Vi vet hur man utbildar KBT terapeuter – sedan starten 1990 har vi utbildat fler än 600 steg-1 terapeuter i KBT!

Steg-1 utbildning i KBT


Vi vet hur man utbildar KBT terapeuter – sedan starten 1990 har vi utbildat fler än 600 steg-1 terapeuter i KBT!

Kognio – utbildning inom KBT sedan anno 1990

Kognio – utbildning inom KBT sedan anno 1990


 • Connector.

  Start kurs 40

  10 jan 2018

 • Connector.

  Start kurs 41

  15 okt 2018

 • Connector.

  Plats

  Annedalsvägen 9, Lund | Karta

 • Connector.

  Pris kurs 40

  115 000 kr (143 750 kr inkl. moms).

 • Connector.

  Pris kurs 41

  120 000 kr (150 000 kr inkl. moms).

 • Connector.

  Halvdistans

  En undervisningsdag per vecka. Kurs 40 – onsdagar | Kurs 41 – måndagar.

 • Connector.

  Deltid

  Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över 4 terminer

Scrolla ner på sidan för att läsa mer om vår grundläggande utbildning i KBT. Länk till anmälan finns även längst ner på sidan!


Auktoriserad & kvalitetsgranskad

Utbildningen är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Steg-1 utbildning i KBT på Kognio

Auktoriserad & kvalitetsgranskad

Utbildningen är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Hög kompetens inom respektive undervisningsområde

Lärare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden.  Merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Handledare

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg-2).

Vår steg-1 utbildning i KBT ger dig!

270 lärarledda timmar

Vi anlitar lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss:

 • är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT
 • har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden

Avsteg från denna princip förekommer i några fall. Detta motiveras av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.

120 timmar handledning

För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg-1 nivån).

Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studerande:

 • på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg-1)
 • vid psykoterapeutprogrammet (steg-2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet

Behörighet att söka till Steg-2

Vår steg-1 utbildning är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Den uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg-1 utbildning. Utbildningen ger också behörighet att söka tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg-2).

Behandlarkompetens

Under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg-1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.

Lång erfarenhet


Vi har genomfört
0
Grundläggande utbildningar i KBT

Syfte

Utbildningen syftar till att:

 • ge breda och djupa kunskaper om KBT avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder
 • ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd
 • förmedla kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighets- och ätstörningar samt psykossjukdomar

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi.

Kunskaper förmedlas genom:

 • föreläsningar
 • seminarier
 • gruppdiskussioner
 • handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken
Läs mer om innehåll och metoder

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.

Läs mer om behörighet

Prova -på-besök

Prova på en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm! Läs mer och anmäl dig

Syfte

Utbildningen syftar till att:

 • ge breda och djupa kunskaper om KBT avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder
 • ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd
 • förmedla kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighets- och ätstörningar samt psykossjukdomar

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi.

Kunskaper förmedlas genom:

 • föreläsningar
 • seminarier
 • gruppdiskussioner
 • handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken
Läs mer om innehåll och metoder

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.

Läs mer om behörighet

Prova -på-besök

Prova på en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm! Läs mer och anmäl dig

Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om utbildningen!


En av de bästa utbildningar jag gått, fantastiskt duktiga föreläsare och handledare. Utbildningen blev mycket utvecklande för mig både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan.

Charlott Adlercreutz
Leg. sjuksköterska, Psykiatri Skåne

Läs fler omdömen

FAQ – Frågor & Svar

Ja, det är samma undervisningsdag (dvs veckodag) under hela utbildningen. Undervisningsdag för kurs 38 (start vt-17) kommer vara tisdagar och kurs 39 (start ht-17) torsdagar. Eventuellt kommer enstaka undantag förekomma, men det max 2-3 ggr per utbildning.
Vi följer normalt skolornas rutiner, dvs sommaruppehåll vecka 24 till 33; uppehåll för jul och nyår vecka 51 till 2.
Avser schemalagd undervisning. Heldagar börjar kl 08.30 och slutar 16.30. Halvdagar kl 13.00 till 16.30, alt i enstaka fall kl 08.30 – 12.00.
Utbildningens huvudlitteratur består av 4-5 böcker som sammanlagt ligger på ca 2 000 kr i internetbokhandeln.
Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag per vecka, dvs en och samma veckodag under hela utbildningen. Möjligheten finns således för den studerande att genomföra utbildningen även på längre pendelavstånd (vi har ex haft studerande från Linköping).
Nej, vår utbildning ger inte rätt till studiestöd från CSN.
Ja, vi erbjuder privatpersoner och mindre företag möjligheten att dela up kursavgiften på tre delbetalningar. Första fakturan skickas direkt efter kursstart, den andra ett halvår senare och den tredje ett år senare.
Max 21 deltagare per kursomgång.

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på vår steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.


Utvärdering - steg-1 utbildning i KBT - Kognio

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt varje moment och delmoment i utbildningen. Efter avslutad utbildning ber vi även den studerande att på en skala från 1 till 10 uppskatta hur nöjd vederbörande är med utbildningen i sin helhet (1=mycket missnöjd, 10=mycket nöjd). Nedan ser du hur nöjda utbildningsdeltagarna varit de senaste åren!

Hur nöjd är du med utbildningen i sin helhet?
84%

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på vår steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.


Utvärdering - steg-1 utbildning i KBT - Kognio

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt varje moment och delmoment i utbildningen. Efter avslutad utbildning ber vi även den studerande att på en skala från 1 till 10 uppskatta hur nöjd vederbörande är med utbildningen i sin helhet (1=mycket missnöjd, 10=mycket nöjd). Nedan ser du hur nöjda utbildningsdeltagarna varit de senaste åren!

Hur nöjd är du med utbildningen i sin helhet?
84%

Steg-1 utbildning i KBT med inriktning på barn och ungdom på Kognio, kursansvarig Jan-Erik Nilsson

Jan-Erik Nilsson, Kursansvarig

Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Steg-1 utbildning i KBT med inriktning på barn och ungdom på Kognio, kursansvarig Jan-Erik Nilsson

Jan-Erik Nilsson, Kursansvarig

Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Ring

0702-07 43 52


Ring

0702-07 43 52


Dela vår steg-1 utbildning i KBT