Auktoriserad utbildning

Vår grundläggande utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT.

Vår grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT) är auktoriserad i enlighet med riksföreningen sfKBT:s policydokument i utbildningsfrågor. Vi är därmed en av totalt åtta utbildningsarrangörer i Sverige som erbjuder en auktoriserad grundutbildning i KBT, en av endast två i södra Sverige.

sfKBT

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) är en intresseförening vars syfte är att främja kunskap och utbildning i, forskning på samt praktik av metoder som baseras på KBT i Sverige. Föreningen grundades 1986 av professor Carlo Perris som också några år tidigare introducerade kognitiv terapi i Sverige.

SfKBT är en riksförening med fem lokalföreningar i olika delar av landet. De senare anordnar workshops och möten kring KBT. Föreningen har ett nära samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), vars syfte också är att främja KBT. Riksföreningen är även medlem i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). 

SfKBT har vidare ett nära samarbete med flera arrangörer av grundutbildningen i KBT och bidrar till att upprätthålla god standard samt formulera gemensamma etiska riktlinjer.

Auktorisering

Offentliga och privata utbildningsarrangörer har möjlighet att få deras grundutbildning i KBT auktoriserad av sfKBT. Med grundutbildning avses en sådan utbildning som ger behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Auktorisationen gäller i 5 år och därefter har utbildningsarrangören möjlighet att ansöka om en förlängning. 

Intresset för att anordna psykoterapiutbildningar i KBT är idag stort. I dagsläget finns det ingen myndighet som har ansvar för innehållet och godkännandet av grundläggande psykoterapiutbildningar. Eftersom det saknas en statlig reglering av utformning och innehåll av grundutbildningen i KBT är det viktigt för sfKBT att ange riktlinjer för hur en sådan utbildning ska se ut. Riktlinjerna finns redovisade i föreningens policydokument i utbildningsfrågor och detta dokument ligger till grund för sfKBT:s kvalitetsgranskning av grundutbildningarna. 

Med detta sagt drar vi slutsatsen att en auktorisering av sfKBT är lika betydelsefull för presumtiva studenter som socialstyrelsens legitimation för hjälpsökande klienter – en kvalitetsstämpel!