En auktorisation av sfKBT ser vi som lika betydelsefull för blivande studenter som Socialstyrelsens legitimation för hjälpsökande klienter - en kvalitetsstämpel!

Vår grundutbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT och följer rekommendationerna i föreningens policydokument för utbildningsfrågor. Vi är därmed en av totalt åtta arrangörer i Sverige som erbjuder en auktoriserad utbildning; i södra Sverige en av endast två.

sfKBT - en förening som främjar KBT

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) är en intresseförening vars syfte är att främja kunskap och utbildning i KBT. Föreningen grundades 1986 av professor Carlo Perris som också några år tidigare introducerade KBT i Sverige.

SfKBT är en riksförening med fem lokalföreningar i olika delar av landet. Föreningen samarbetar nationellt och internationellt med andra organisationer vars syfte också är att främja KBT. 

Föreningen har ett nära samarbete med flera arrangörer av den grundläggande psykoterapiutbildningen i KBT. SfKBT bidrar på så sätt till att upprätthålla god standard samt formulera gemensamma etiska riktlinjer.

Därför är en auktorisation viktig

Intresset för att anordna psykoterapiutbildningar i KBT är idag stort. I dagsläget finns däremot ingen myndighet som ansvarar för innehållet och godkännandet av grundläggande psykoterapiutbildningar. SfKBT har därför ansett det viktigt att ange riktlinjer för hur sådana utbildningar ska se ut.

sfKBT:s policydokument i utbildningsfrågor

Riktlinjerna för hur grundläggande psykoterapiutbildningar ska se ut finns redovisade i föreningens policydokument i utbildningsfrågor. Det är detta dokument som ligger till grund för sfKBT:s kvalitetsgranskning och auktorisation av utbildningarna.

Utbildningar som sfKBT auktoriserar

Offentliga och privata utbildningsarrangörer har alltså möjlighet att få sin grundutbildning i KBT auktoriserad av sfKBT. Med grundutbildning menar vi en sådan utbildning som ger behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Auktorisationen gäller i 5 år och kan därefter förlängas.

Vi hjälper dig

Vi finns här för att svara på dina frågor

Om du har frågor om Kognio och våra utbildningar så tveka inte att höra av dig.

Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down