Datum

22, 28 & 29 november samt 5 & 6 december 2024 (09.00-16.30 samtliga dagar)

Sista anmälningsdag

21 oktober 2024

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

Antal platser

Max 20 deltagare

Kostnad

11 035 kr (13 793,75 kr inkl. moms).

För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår inte, men det finns gott och lunchrestauranger i närheten.

Kurslitteratur samt handouts ingår i kursavgiften.

Ditt första steg in i KBT världen! Vår introduktionskurs i KBT (den s.k. veckokursen) belyser kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) såväl teoretiskt som praktiskt. Få en introduktion till ett KBT-förhållningssätt som du kan använda i ditt yrke.

Innehåll

Introduktionskursen ger en orientering om olika tekniker vid behandling av depression, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och psykotiska störningar.

En introduktion till KBT - Anna Pardo
En introduktion till KBT - Jens Knutsson

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal med intresse för psykoterapeutiska arbetsuppgifter, såsom sjuksköterskor, socionomer, mentalskötare, behandlingsassistenter, lärare m fl.

Introduktionskursen i KBT är meriterande och beaktas vid urvalet av de sökande till vår grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Vid högt söktryck kan genomgången introduktionskurs vara avgörande för om den sökande erbjuds plats på utbildningen.

Inga förkunskapskrav.

Upplägg

Kursen omfattar sammanlagt 5 dagars undervisning (motsvarande 50 timmar).

Dag 1 – Introduktion till KBT. KBT – grundläggande begrepp; Kognitiv teori, inlärningsteori och emotionsteori, Den grundläggande modellen

Dag 2 – KBT: Arbete för förändring. Sokratiskt samtal (väglett upptäckande), Fallformulering, Terapins struktur och process

Dag 3 – KBT: Arbete för förändring. Sokratiskt samtal (kognitiv omstrukturering), Exponering och beteende-experiment

Dag 4 – KBT i psykiatrin. Ångestbehandling, Depressionsbehandling

Dag 5 – Komplex problematik. Komplex problematik, Samsjuklighet, Personlighetsstörningar, Integrering, Utvärdering, Avslutning

Kursen examineras med en examinationsuppgift i form av en hemtentamen varefter kursintyg utfärdas.

Kurslitteratur

KBT i utveckling – en grundbok i kognitiv beteendeterapi av Anna Kåver, 2016 (andra utgåvan).

Lärare

 • Jens Knutsson

  Jens Knutsson

  Docent i psykologi

  Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT.
 • Anna Pardo

  Anna Pardo

  Legitimerad psykolog

  Legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjuksköterska, specialist inom klinisk psykologi och handledare med inriktning KBT.

Introduktionskurs i KBT

En mycket givande kurs som har gett en bra inblick i KBT och som även har gett konkreta verktyg som jag kan använda i mitt arbete.

Sandra, socionom

Bra föreläsare - kunniga!

Marie, företagssjuksköterska

En givande, genomtänkt, lärorik och rolig kurs att gå! Ger mina varmaste rekommendationer.

Sara, socionom

Mycket välplanerad och väl utförd kurs som väcker intresse för vidare studier inom KBT. Proffsiga och erfarna föreläsare.

Mathias, skötare inom psykiatrin

Tycker att föreläsarna har varit bra och tydliga. Många bra exempel på olika situationer.

Edi, skötare, vuxenpsyk karlshamn

Bra föreläsare, pedagogiska. Lyssnar gärna på Anna igen.

Ann-Marie, distriktssjuksköterska

Introduktionskurs 2024

 • Ifall utbildningen betalas av region Skåne vänligen ange betalningsansvarigs förvaltning och RSID nummer.
 • Kursen examineras med en hemtentamen varefter kursintyg utfärdas. Intyget skickas med post till angiven adress.
 • Vårt nyhetsbrev ger dig bl. a. kontinuerlig information om vårt utbildningsutbud, information om våra café-kvällar och andra kostnadsfria arrangemang, tips om intressanta inlägg på vår blogg samt senaste nytt inom vår behandlingsforskning.