En anpassningsbar basutbildning i psykoterapi med inriktning på KBT som riktar sig till legitimerade läkare under specialistutbildning i psykiatri.

Utbildningen består av utvalda och valbara moment i vår ordinarie grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning (steg 1 i KBT). Sätt ihop en utbildning som passar dina behov – en kortare variant eller en lite längre med ett luftigare schema.

Upplägg och omfattning

Som studerande på vår anpassade utbildning följer du en av våra ordinarie grundutbildningar. Du ingår i en ordinarie kursgrupp och följer de moment som ingår i din (anpassade) utbildning. Våra ordinarie utbildningar startar vår och höst, ges på deltid med en undervisningsdag per vecka och sträcker sig över 3,5 terminer. En anpassad utbildning kan däremot – beroende på dina val – variera i tid mellan 2,5 till 3,5 terminer.

Mer information om vår ordinarie grundutbildning.

Kärn- och tillvalsämnen

Innehållet i vår anpassade utbildning är indelat i kärn- respektive tillvalsämnen. Kärnämnena är obligatoriska och omfattar totalt 170 undervisningstimmar. Tillvalsämnena är valbara och uppgår sammanlagt till cirka 90 undervisningstimmar. Du väljer själv ifall tillvalsämnen ska ingå i din utbildning, och i så fall naturligtvis även vilka. Du kan göra ditt val i samband med din ansökan alternativt under utbildningens gång.

Kärnämnen

Termin 1

 • Ramkurs (6h)
 • Basala begrepp (44h)
 • Samtalsmetodik (16h)

Termin 2

 • Fallformulering (20h)
 • Inför de första samtalen (4h)
 • KBT vid ångest (20h)
 • KBT vid depression (20h)

Termin 3

 • KBT vid komplex problematik (24h)
 • Vetenskapsteori (16h)
Tillvalsämnen

Termin 2

 • Utvecklingspsykologi (20h)
 • Diagnos och journalföring (6h)

Termin 3

 • Etik och juridik (8h)
 • KBT vid missbruk (4h)
 • Affektteori och psykosomatik (8h)
 • Neuropsykologi (4h)
 • KBT och psykofarmaka (8h)

Termin 4

 • Gruppterapi (4h)
 • KBT med familj, barn och ungdom (8h)
 • Tredje vågen: ACT; Mindfulness; DBT (12h)
 • PDT (8h)

Psykoterapi under handledning

Välj mellan 60- eller 120-timmars handledning. 60-timmars handledning genomförs på minst en behandling medan 120-timmars handledning genomförs på minst två behandlingar. På samma vis som med tillvalsämnena gör du ditt val i samband med din ansökan alternativt under utbildningens gång.

Målgrupp och behörighet

Utbildningen riktar sig till legitimerade läkare under specialistutbildning i psykiatri.

För tillträde till utbildningen krävs även att den studerande kan skaffa sig tillgång till minst en lämplig klient (60-timmars handledning) alternativt två lämpliga klienter (120-timmars handledning) för det handledda klientarbetet.

Steg 1 kompetens

Vänligen observera att vår anpassade utbildning inte motsvarar en ordinarie grundutbildning, och följaktligen inte ger steg 1 kompetens. Möjlighet finns däremot att du efter avslutad anpassad utbildning kan komplettera med både teori, handledning och egenterapi för att uppnå fullständig steg 1 kompetens.

Utbildningsdatum

Kurs 53: 9 oktober 2024
Kurs 54: 10 mars 2025

Sista anmälningsdag

Kurs 53: 6 september 2024
Kurs 54: 3 februari 2025

Kostnad

126 500 kr (158 125 kr inkl. moms)

Antal platser

Max 20 studenter per kursomgång

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund
Skicka in en anmälan

Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down