Utbildningen omfattar två års studier på deltid och ger grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i KBT. Den vänder sig till dig med människovårdande yrkesutbildning som vill lära dig mer om hur metoden kan användas inom ramen för ditt yrke. Utbildningen ger dig, under förutsättning att du får regelbunden handledning, behörighet att behandla klienter med KBT. Den ger dig dessutom del av behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet (steg 2).

Vår utbildning är auktoriserad och kvalitetsgranskas av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT).

Syfte

Syftet med vår steg 1 utbildning i KBT är att ge dig:

 • Breda och djupa kunskaper om KBT gällande grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder.
 • Färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd.
 • Kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighets- och ätstörningar samt psykossjukdomar.
 • Förberedelse inför och behörighet till psykoterapeutprogrammet.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper i basala psykoterapeutiska principer och metoder. Du får även en allsidig orientering i relevant psykologi och psykopatologi, psykoterapeutisk intervjuteknik samt psykoterapeutiska samtal. Utbildningen ger dig också en allmän orientering i olika psykoterapeutiska metoder.

Fokus ligger på båda de centrala synsätten inom KBT: det kognitiva och det inlärningspsykologiska. Du får kunskaper om emotions- och motivationspsykologi samt relevant utvecklingspsykologi.

Kurs A till H utgör utbildningsplanen.

Kurs A

Ramkurs

Information kring uppläggning och innehåll, klargörande av mål och delmål samt evaluering.

Kurs B

Utvecklingspsykologi: olika utvecklingsteorietiska perspektiv

 • Kognitiv teori och den kognitiva utvecklingen
 • Affektteori
 • Socio-emotionell utveckling med anknytningsteori och självutvecklingsteori
 • Inlärningspsykologiska teorier
 • Evolutionsteori
Kurs C

Kognitiv beteendeterapeutisk metod

CI: Grunder och samtalsmetodik:

 • grundläggande teori, begrepp och metod
 • samtalsmetodik

CII: Psykopatologi, diagnostik, fallformulering och behandlingsstrategier:

 • ångesttillstånd
 • depressiva tillstånd

CIII: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier.

Orientering i:

 • komplex problematik
 • psykotiska tillstånd
 • personlighetsstörningar
 • psykosomatik
 • neurospykologiska funktionshinder

CIV: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier:

 • grupp, barn, ungdomar samt familjebehandling
 • gruppterapi
 • behandling av barn, ungdomar och familj
Kurs D

Angränsade psykoterapeutiska behandlingsmetoder

 • Radikal behaviourism
 • Psykodynamisk terapi
Kurs E

Vidgad tillämpning av KBT

 • ACT
 • Dialektisk beteendeterapi
 • Mindfulness och KBT
Kurs F

Etik

Juridiska och etiska frågeställningar för psykoterapeuter.

Kurs G

Vetenskapsteori och utvärderingsfrågor

Kunskapsbegreppet, vetenskaplig förklaring och arbetssätt. Psykoterapiforskning.

Kurs H

Handledning i grupp

Handledning i liten grupp (3-4 deltagare). Handledningen genomförs på minst två (videoinspelade) fullständiga behandlingar per deltagare. Tillgång till videokamera för egna inspelningar är ett krav då varje session skall spelas in.

Målgrupp, behörighet och antagning

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Allmän högskolebehörighet

Har du som uppfyller något av följande krav:

 1. Utbildning i treårig gymnasieskola: slutbetyg från ett nationellt program (eller Komvux) och fått lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90% av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
 2. Utbildning i två årig gymnasieskola:
  • avgångsbetyg utfärdat senast 1996 från en fullständig minst två årig utbildning i gymnasieskolan (eller annan likvärdig utbildning).
  • kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje eller något program i gymnasieskolan.
 3. Ålder och yrkesverksamhet:
  • fyller 25 år senast under det kalenderår under vilket utbildningen börjar och varit yrkesverksam i minst fyra år (minst halvtid, minst tremånadersperioder) före det kalenderhalvår utbildningen börjar.
  • kunskaper i svenska motsvarande kurs B och engelska motsvarande kurs A.
Särskild behörighet

Du skall ha en människovårdande yrkesutbildning och under studietiden vara professionellt verksam med människovårdande inriktning under minst 50% av en heltidsanställning.

Under utbildningstiden ska man ha möjlighet att bedriva psykoterapeutiskt arbete med klienter via arbetsgivaren eller annan vårdgivare. Detta styrks med intyg från verksamhetsansvarig, arbetsgivare eller extern vårdgivare. Du skall ha tillgång till minst tre lämpliga klienter för det handledda klientarbetet.

Urvalskriterier

Arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning är meriterande och vägs in vid urvalet av de sökande.

Antagning

Antagning sker löpande. När din ansökan är komplett och din behörighet styrkt skickar vi dig ett formellt antagningsbesked.

Upplägg av utbildning

Utbildningen sträcker sig över fyra terminer och följer den av UHÄ 1978 fastställda studieplanen för grundläggande psykoterapiutbildning (motsvarande 45 högskolepoäng). Utbildningen genomförs med en undervisningsdag per vecka, där både teori och handledning ingår. Det rör sig om en och samma veckodag under hela utbildningen, antingen en mån-, tis- eller onsdag. Obligatorisk närvaro tillämpas.

Under utbildningen examineras du både skriftligt, i form av sals- och hemtentamen, och med muntliga redovisningar. Ditt handledda klientarbete bedöms av respektive handledare.

Lärare och handledare

Våra lärare är bland de främsta i Sverige och har spetskompetens inom respektive ämne och undervisningsområde. Förutom enstaka undantag är alla legitimerade psykoterapeuter. De flesta av dem är dessutom handledarutbildade.

Liksom lärarna är våra handledare välmeriterade och uppskattade. De har lång erfarenhet av kliniskt arbete och är naturligtvis handledarutbildade. Det senare är ett krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för psykoterapeutprogrammet.

Här hittar du en presentation av alla våra lärare och handledare

Egenterapi

Egenterapi är en del av utbildningens praktiska innehåll och innebär att du själv går i terapi. Den bekostas av dig själv och genomförs i din egen takt. Kravet är 30 timmars individualterapi varav minst 15 timmar ska vara med inriktning KBT. Tidigare genomgången terapi kan tillgodoräknas om den inte är äldre än 10 år.

Examination

På utbildningens olika delar samt på utbildningen i dess helhet sätts betyget godkänd eller underkänd. Efter genomgången utbildning utfärdas utbildningsbevis.

Examinator

Jan-Erik Nilsson

Utbildningsansvarig
Läs mer

Utbildningsstart

Kurs 53: 9 oktober 2024
Kurs 54: 10 mars 2025

Sista ansökningsdag

Kurs 53: 6 september 2024
Kurs 54: 3 februari 2025

Utbildningslängd

4 terminer

Studietakt

Deltid

Kostnad

136 500 kr (170 625 inkl. moms) med möjlighet till räntefri delbetalning

Antal platser

Max 20 studenter per kursomgång

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund
Skicka in en ansökanLäs om Prova på-besök
sfKBT

Auktoriserad KBT steg-1 utbildning

Hos Kognio får du en utbildning av högsta standard. Vi är ett av endast två utbildningsföretag i södra Sverige som erbjuder en grundutbildning auktoriserad av sfKBT.

Läs mer om sfKBT auktorisation

Vill du veta mer?

Digitalt informationsmöte

Boka gärna ett kort digitalt informationsmöte
Deltagare berättar

Läs vad våra deltagare tycker om Kognio

Vi vet att trivsel också är avgörande för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning.

"Här finns kompetens och högt i tak"
Mimmi
Hälso- och sjukvårdskurator
"Psykoedukation är ett fantastiskt redskap!"
Jennie
Skolkurator
"KBT är en resa som bara har börjat, och det ska bli spännande att se vart den tar mig!"
Hewad
Familjebehandlare
Läs mer om deltagare som berättar
Handledning

Lär dig hantverket

120 timmar handledning i liten grupp ledd av en legitimerad psykoterapeut. Det är vad som oftast krävs. Hos oss får du givetvis detta men också så mycket mer!

Läs mer om vår handledning

Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down