Aktuella utbildningar i KBT på KognioLång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige. Läs mer


Auktoriserade steg-1 utbildningar i KBT

Auktoriserade utbildningar

Våra steg-1 utbildningar är auktoriserade av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Läs föreningens policydokument


Kognio - centrum för KBT

Om Kognio - centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund. Läs mer


Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Image

Prova på-besök

Upplev hur det är att vara elev på  vår steg-1 utbildning i KBT . Läs mer

Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT

Nyhetsbrev


Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige. Läs mer


Auktoriserade steg-1 utbildningar i KBT

Auktoriserade utbildningar

Våra steg-1 utbildningar är auktoriserade av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Läs föreningens policydokument


Kognio - centrum för KBT

Om Kognio - centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund. Läs mer


Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Image

Prova på-besök

Upplev hur det är att vara elev på  vår steg-1 utbildning i KBT . Läs mer

Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT

Nyhetsbrev

Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige. Läs mer


Auktoriserade steg-1 utbildningar i KBT

Auktoriserade utbildningar

Våra steg-1 utbildningar är auktoriserade av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Läs föreningens policydokument


Kognio - centrum för KBT

Om Kognio - centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund. Läs mer

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Image

Prova på-besök

Upplev hur det är att vara elev på  vår steg-1 utbildning i KBT . Läs mer

Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT

Nyhetsbrev