Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr


Steg-2 i den professionella lärarutbildningen i Mindfulness. Uppfyller Region Skånes krav på innehåll och lärarkompetens.

Läs mer

Aktuella utbildningar i KBT på Kognio


Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness. Läs mer

Kurs i Mindfulness

MBSR program med Helena Bjuhr. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness. Läs mer

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 42. Läs mer

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. En tvådagars kurs med Christina Bergmark Hall. Läs mer

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 43. Läs mer

Steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT) med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv. Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 3. Läs mer

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i KBT, den s.k. veckokursen. Omfattar 5 dagars undervisning. Läs mer

Schematerapiutbildning

Modulerna A och B med Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Datum ännu ej fastställda. Läs mer

Föreläsning om stress och utmattningssyndrom

Heldagsföreläsning om vår tids folksjukdom med Per Johnsson. Datum ännu ej fastställt. Läs mer


Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.


Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Kognio - centrum för KBT

Om Kognio - centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund. Läs mer


Senaste inläggen på bloggen

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserad utbildningar

Våra steg-1 utbildningar i KBT är auktoriserade av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). De följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Prova-på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen på besök! Prova på en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig


Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT


Utbildning i KBT

Utbildning i KBT

Vi erbjuder allt från kortare kurser till längre legitimationsgrundande utbildningar. Läs mer

Behandling med KBT

Behandling med KBT

Vi är ett stort team av legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT. Läs mer

Forskning inom KBT

Forskning inom KBT

Aktiva forskare med forskningsprojekt förankrade på Lunds Universitet. Läs mer

Nyhetsbrev

Aktuella utbildningar i KBT på Kognio


Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness. Läs mer

Kurs i Mindfulness

MBSR program med Helena Bjuhr. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness. Läs mer

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 42. Läs mer

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. En tvådagars kurs med Christina Bergmark Hall. Läs mer

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 43. Läs mer

Steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT) med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv. Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 3. Läs mer

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i KBT, den s.k. veckokursen. Omfattar 5 dagars undervisning. Läs mer

Schematerapiutbildning

Modulerna A och B med Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Datum ännu ej fastställda. Läs mer

Föreläsning om stress och utmattningssyndrom

Heldagsföreläsning om vår tids folksjukdom med Per Johnsson. Datum ännu ej fastställt. Läs mer


Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserad utbildningar

Våra steg-1 utbildningar i KBT är auktoriserade av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). De följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Kognio - centrum för KBT

Om Kognio - centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund. Läs mer


Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT


Utbildning i KBT

Utbildning i KBT

Vi erbjuder allt från kortare kurser till längre legitimationsgrundande utbildningar. Läs mer

Behandling med KBT

Behandling med KBT

Vi är ett stort team av legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT. Läs mer

Forskning inom KBT

Forskning inom KBT

Aktiva forskare med forskningsprojekt förankrade på Lunds Universitet. Läs mer

Nyhetsbrev

Aktuella utbildningar i KBT på Kognio


Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness. Läs mer

Kurs i Mindfulness

MBSR program med Helena Bjuhr. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness. Läs mer

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 42. Läs mer

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. En tvådagars kurs med Christina Bergmark Hall. Läs mer

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 43. Läs mer

Steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT) med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv. Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång 3. Läs mer

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i KBT, den s.k. veckokursen. Omfattar 5 dagars undervisning. Läs mer

Schematerapiutbildning

Modulerna A och B med Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Datum ännu ej fastställda. Läs mer

Föreläsning om stress och utmattningssyndrom

Heldagsföreläsning om vår tids folksjukdom med Per Johnsson. Datum ännu ej fastställt. Läs mer


Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.


Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserad utbildningar

Våra steg-1 utbildningar i KBT är auktoriserade av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). De följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Prova-på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen på besök! Prova på en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Kognio - centrum för KBT

Om Kognio - centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund. Läs mer


Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT


Utbildning i KBT

Vi erbjuder allt från kortare kurser till längre legitimationsgrundande utbildningar. Läs mer

Behandling med KBT

Vi är ett stort team av legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT. Läs mer

Forskning inom KBT

Aktiva forskare med forskningsprojekt förankrade på Lunds Universitet. Läs mer

Senaste inläggen på bloggen

Nyhetsbrev

Aktuella utbildningar i KBT på Kognio

Instruktörsutbildning i MindfulnessMBSR Fundamentals med Helena Bjuhr Kurs i MindfulnessMBSR program med Helena Bjuhr Steg-1 utbildning i KBTGrundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi Exponering i KBTTvådagars kurs med Christian Bergmark Hall Steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdomGrundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv Introduktionskurs i KBTVår uppskattade orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi SchematerapiutbildningModulerna A och B med Poul Perris och Carl Gyllenhammar.

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.


Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Auktoriserade utbildningar i KBT

Auktoriserade utbildningar

Våra steg-1 utbildningar i KBT är auktoriserade av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). De följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Prova-på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen på besök! Prova på en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Kognio - centrum för KBT

Om Kognio - centrum för KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund. Läs mer


Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT


Utbildning i KBT

Utbildning i KBT

Vi erbjuder allt från kortare kurser till längre legitimationsgrundande utbildningar. Läs mer

Behandling med KBT

Behandling med KBT

Vi är ett stort team av legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT. Läs mer

Forskning inom KBT

Forskning inom KBT

Aktiva forskare med forskningsprojekt förankrade på Lunds Universitet. Läs mer

Senaste inläggen på bloggen

Nyhetsbrev