Ann 1990
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.
Ann 1990

Auktoriserade utbildningar

Våra steg-1 utbildningar är auktoriserade av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT


Möt två av våra lärare

Möt två lärare på vår steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.


Image

Prova-på-besök

På våra steg-1 utbildningar i KBT . Läs mer


Om oss

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund. Läs mer

Följ oss på Facebook