Steg 1 KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Auktoriserad steg 1 KBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.
Vår steg 1 utbildning i KBT ger dig!
 • 270 lärarledda timmar. Vi anlitar lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT och har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden. Avsteg från denna princip förekommer i några fall. Detta motiveras av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.
 • 120 timmar handledning. För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg 1 nivån). Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studerande på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg 1) och vid psykoterapeutprogrammet (steg 2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet.
 • Behörighet att söka till steg 2Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Den uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg 1 utbildning. Utbildningen ger också behörighet att söka tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg 2).
 • BehandlarkompetensUnder förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg 1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.

Syfte

Vår steg 1 utbildning i KBT syftar till att ge breda och djupa kunskaper om kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder. Utbildningen syftar också till att ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd. Den syftar även till att förmedla kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighets- och ätstörningar samt psykossjukdomar.

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

Läs mer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.

Läs mer

Lärare och handledare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2).

Läs mer

Halvdistans

Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag per vecka, dvs en och samma veckodag under hela utbildningen (med reservation för några enstaka undantag). Möjligheten finns således för den studerande att genomföra utbildningen även på längre pendelavstånd (vi har exempelvis haft studerande från Linköping). 

Läs mer

En utbildning för ST-läkare

Vår utbildning erbjuder dig som ST-läkare en rad fördelar. Det rör sig bl. a. om handledning i grupp med enbart ST-läkare, flexibilitet vad gäller ekvivalering och möjlighet att ta igen missade kursmoment.
Läs mer
En av de bästa utbildningar jag gått, fantastiskt duktiga föreläsare och handledare. Utbildningen blev mycket utvecklande för mig både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan.
Charlotte Adlercreutz | LEG. SJUKSKÖTERSKA, PSYKIATRI SKÅNE
Jag kan varmt rekommendera Kognio som utbildningsleverantör av Steg 1 utbildning i KBT. (Susan gav oss ett långt och fint omdöme. Klicka på knappen nedan för att läsa det i sin helhet.)
Susan Hinz | VERKSAMHETSCHEF
Jag letade länge efter en steg 1 utbildning med KBT innan jag valde Kognio för de starka kopplingarna till Lunds universitet genom lärarna och handledarna. Utbildningen har gett en god grund att stå på.
Åsa | LEG. SJUKSKÖTERSKA/SAMTALSTERAPEUT
Mycket lärorik utbildning! Stor bredd på föreläsningarna och kompetenta föreläsare med specialistkunskaper.
Anonym
Jag är mycket nöjd med den här utbildningen. I mitt yrke har jag kunnat omsätta mina kunskaper direkt i jobbet. Proffsiga och mycket kunniga lärare, bra och gedigen handledning!
Sara | BETEENDEVETARE, FÖRETAGSHÄLSA
I mitt arbete som sjuksköterska är kommunikation en stor och viktig del. Genom denna utbildning kommer jag i större utsträckning kunna ha möjlighet att inta en mer behandlande roll med samtal i fokus. Den har också öppnat upp möjligheten och intresset till att utbilda mig vidare till legitimerad terapeut. Jag är mycket nöjd med utbildningen här på Kognio – både kursupplägget och kvalitén. Framförallt har man verkligen lyckats få fram föreläsare som håller en jämn och hög nivå samt att handledningsgrupperna är små vilket ger utrymme för en god lärande miljö.
Malin Skarland | LEG. SJUKSKÖTERSKA
Kompetenta och proffsiga föreläsare. Bra med handledning på förmiddag och föreläsning på eftermiddag. Bra helhet med alla ämnen vi läst, mycket ny kunskap som jag har stor nytta av i mitt arbete. Jag hade en del fördomar om KBT förut och de har verkligen kommit på skam vilket känns fint!
Linda | socionom
Absolut den trevligaste och mest stimulerande utbildning jag gått.
Gull-Britt Dahlman | LEG. SJUKSKÖTERSKA, UNIVERSITETSADJUNKT
Hög kvalitet på utbildningen. Bred kompetens på föreläsare och handledare. Rekommenderar flera andra nyfikna att prova på ex. dropp in (sit-in).
Anonym
Läs fler omdömen
Prova på-besökSitt med under en lektion, träffa utbildningsansvarig och studenter mm.
 Plats. Utbildningen genomförs i Kognios lokaler på Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.

Ansökan och antagning

Antagning sker löpande. När du skickat din ansökan till oss har du 14 dagar på dig att inkomma med kompletterande handlingar som styrker din behörighet. När din ansökan är komplett och din behörighet styrkt skickar vi dig ett formellt antagningsbesked. Finansieras utbildningen av dig som privatperson eller av ett mindre företag krävs att att du/företaget ingår i ett avtal med oss gällande utbildningsplatsen. Klicka på knappen nedan för att komma till ansökningsformuläret.
 Utbildningsansvarig. Jan-Erik Nilsson | Fil dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT och examinator för utbildningen.
Ansökan
Steg 1 utbildning i KBT

 Start

Kurs 50: 15 mars 2023 | Kurs 51: 9 okt 2023

 Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

 Kursavgift

136 500 kr (170 625 inkl. moms)

 Halvdistans

En undervisningsdag per vecka - Kurs 49: tis | Kurs 50: ons

 4 terminer

Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över fyra terminer

 Prova-på besök

Sitt med under en lektion, träffa utbildningsansvarig och studenter mm. Läs mer

 Inbjudan

 Räntefri delbetalning

Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag

 Mejla oss

 Ring vår utbildningsadministratör

Nike Snijders - 0703-212 213 (Tfntid vardagar 08.30-17.00)

 Antal platser

Max 20 studenter per kursomgång

 Sista ansökningsdag

Kurs 50: 6 febr 2023 | Kurs 51: 4 sept 2023

 Ansökan

Steg 1 utbildning i KBT

Steg 1 KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Auktoriserad steg 1 KBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.

 Start

Kurs 50: 15 mars 2023 | Kurs 51: 9 okt 2023

 Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

 Kursavgift

136 500 kr (170 625 inkl. moms)

 Halvdistans

En undervisningsdag per vecka - Kurs 49: tis | Kurs 50: ons

 4 terminer

Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över fyra terminer

 Prova-på besök

Sitt med under en lektion, träffa utbildningsansvarig och studenter mm. Läs mer

 Inbjudan

 Räntefri delbetalning

Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag

 Mejla oss

 Ring vår utbildningsadministratör

Nike Snijders - 0703-212 213 (Tfntid vardagar 08.30-17.00)

 Antal platser

Max 20 studenter per kursomgång

 Sista ansökningsdag

Kurs 50: 6 febr 2023 | Kurs 51: 4 sept 2023

 Ansökan

Länk till ansökningsformulär finns längst ner på sidan

Vår steg 1 utbildning i KBT ger dig!
 • 270 lärarledda timmar. Vi anlitar lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT och har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden. Avsteg från denna princip förekommer i några fall. Detta motiveras av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.
 • 120 timmar handledning. För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg 1 nivån). Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studerande på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg 1) och vid psykoterapeutprogrammet (steg 2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet.
 • Behörighet att söka till steg 2Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Den uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg 1 utbildning. Utbildningen ger också behörighet att söka tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg 2).
 • BehandlarkompetensUnder förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg 1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.

Syfte

Vår steg 1 utbildning i KBT syftar till att ge breda och djupa kunskaper om kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder. Utbildningen syftar också till att ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd. Den syftar även till att förmedla kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighets- och ätstörningar samt psykossjukdomar.

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

Läs mer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.

Läs mer

Lärare och handledare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2).

Läs mer

Halvdistans

Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag per vecka, dvs en och samma veckodag under hela utbildningen (med reservation för några enstaka undantag). Möjligheten finns således för den studerande att genomföra utbildningen även på längre pendelavstånd (vi har exempelvis haft studerande från Linköping). 

Läs mer

En utbildning för ST-läkare

Vår utbildning erbjuder dig som ST-läkare en rad fördelar. Det rör sig bl. a. om handledning i grupp med enbart ST-läkare, flexibilitet vad gäller ekvivalering och möjlighet att ta igen missade kursmoment.
Läs mer
En av de bästa utbildningar jag gått, fantastiskt duktiga föreläsare och handledare. Utbildningen blev mycket utvecklande för mig både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan.
Charlotte Adlercreutz | LEG. SJUKSKÖTERSKA, PSYKIATRI SKÅNE
Jag kan varmt rekommendera Kognio som utbildningsleverantör av Steg 1 utbildning i KBT. (Susan gav oss ett långt och fint omdöme. Klicka på knappen nedan för att läsa det i sin helhet.)
Susan Hinz | VERKSAMHETSCHEF
Jag letade länge efter en steg 1 utbildning med KBT innan jag valde Kognio för de starka kopplingarna till Lunds universitet genom lärarna och handledarna. Utbildningen har gett en god grund att stå på.
Åsa | LEG. SJUKSKÖTERSKA/SAMTALSTERAPEUT
Mycket lärorik utbildning! Stor bredd på föreläsningarna och kompetenta föreläsare med specialistkunskaper.
Anonym
Jag är mycket nöjd med den här utbildningen. I mitt yrke har jag kunnat omsätta mina kunskaper direkt i jobbet. Proffsiga och mycket kunniga lärare, bra och gedigen handledning!
Sara | BETEENDEVETARE, FÖRETAGSHÄLSA
I mitt arbete som sjuksköterska är kommunikation en stor och viktig del. Genom denna utbildning kommer jag i större utsträckning kunna ha möjlighet att inta en mer behandlande roll med samtal i fokus. Den har också öppnat upp möjligheten och intresset till att utbilda mig vidare till legitimerad terapeut. Jag är mycket nöjd med utbildningen här på Kognio – både kursupplägget och kvalitén. Framförallt har man verkligen lyckats få fram föreläsare som håller en jämn och hög nivå samt att handledningsgrupperna är små vilket ger utrymme för en god lärande miljö.
Malin Skarland | LEG. SJUKSKÖTERSKA
Kompetenta och proffsiga föreläsare. Bra med handledning på förmiddag och föreläsning på eftermiddag. Bra helhet med alla ämnen vi läst, mycket ny kunskap som jag har stor nytta av i mitt arbete. Jag hade en del fördomar om KBT förut och de har verkligen kommit på skam vilket känns fint!
Linda | socionom
Absolut den trevligaste och mest stimulerande utbildning jag gått.
Gull-Britt Dahlman | LEG. SJUKSKÖTERSKA, UNIVERSITETSADJUNKT
Hög kvalitet på utbildningen. Bred kompetens på föreläsare och handledare. Rekommenderar flera andra nyfikna att prova på ex. dropp in (sit-in).
Anonym
Läs fler omdömen
Prova på-besökSitt med under en lektion, träffa utbildningsansvarig och studenter mm.
 Plats. Utbildningen genomförs i Kognios lokaler på Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.

Ansökan och antagning

Antagning sker löpande. När du skickat din ansökan till oss har du 14 dagar på dig att inkomma med kompletterande handlingar som styrker din behörighet. När din ansökan är komplett och din behörighet styrkt skickar vi dig ett formellt antagningsbesked. Finansieras utbildningen av dig som privatperson eller av ett mindre företag krävs att att du/företaget ingår i ett avtal med oss gällande utbildningsplatsen. Klicka på knappen nedan för att komma till ansökningsformuläret.
 Utbildningsansvarig. Jan-Erik Nilsson | Fil dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT och examinator för utbildningen.
Ansökan
Steg 1 utbildning i KBT

Steg 1 KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Auktoriserad steg 1 KBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.

 Start

Kurs 50: 15 mars 2023 | Kurs 51: 9 okt 2023

 Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

 Kursavgift

136 500 kr (170 625 inkl. moms)

 Halvdistans

En undervisningsdag per vecka - Kurs 49: tis | Kurs 50: ons

 4 terminer

Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över fyra terminer

 Prova-på besök

Sitt med under en lektion, träffa utbildningsansvarig och studenter mm. Läs mer

 Inbjudan

 Räntefri delbetalning

Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag

 Mejla oss

 Ring vår utbildningsadministratör

Nike Snijders - 0703-212 213 (Tfntid vardagar 08.30-17.00)

 Antal platser

Max 20 studenter per kursomgång

 Sista ansökningsdag

Kurs 50: 6 febr 2023 | Kurs 51: 4 sept 2023

 Ansökan

Länk till ansökningsformulär finns längst ner på sidan

Vår steg 1 utbildning i KBT ger dig!
 • 270 lärarledda timmar. Vi anlitar lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT och har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden. Avsteg från denna princip förekommer i några fall. Detta motiveras av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.
 • 120 timmar handledning. För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg 1 nivån). Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studerande på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg 1) och vid psykoterapeutprogrammet (steg 2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet.
 • Behörighet att söka till steg 2Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Den uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg 1 utbildning. Utbildningen ger också behörighet att söka tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg 2).
 • BehandlarkompetensUnder förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg 1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.

Syfte

Vår steg 1 utbildning i KBT syftar till att ge breda och djupa kunskaper om kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder. Utbildningen syftar också till att ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd. Den syftar även till att förmedla kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighets- och ätstörningar samt psykossjukdomar.

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

Läs mer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.

Läs mer

Lärare och handledare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2).

Läs mer

Halvdistans

Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag per vecka, dvs en och samma veckodag under hela utbildningen (med reservation för några enstaka undantag). Möjligheten finns således för den studerande att genomföra utbildningen även på längre pendelavstånd (vi har exempelvis haft studerande från Linköping). 

Läs mer

En utbildning för ST-läkare

Vår utbildning erbjuder dig som ST-läkare en rad fördelar. Det rör sig bl. a. om handledning i grupp med enbart ST-läkare, flexibilitet vad gäller ekvivalering och möjlighet att ta igen missade kursmoment.
Läs mer
En av de bästa utbildningar jag gått, fantastiskt duktiga föreläsare och handledare. Utbildningen blev mycket utvecklande för mig både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan.
Charlotte Adlercreutz | LEG. SJUKSKÖTERSKA, PSYKIATRI SKÅNE
Jag kan varmt rekommendera Kognio som utbildningsleverantör av Steg 1 utbildning i KBT. (Susan gav oss ett långt och fint omdöme. Klicka på knappen nedan för att läsa det i sin helhet.)
Susan Hinz | VERKSAMHETSCHEF
Jag letade länge efter en steg 1 utbildning med KBT innan jag valde Kognio för de starka kopplingarna till Lunds universitet genom lärarna och handledarna. Utbildningen har gett en god grund att stå på.
Åsa | LEG. SJUKSKÖTERSKA/SAMTALSTERAPEUT
Mycket lärorik utbildning! Stor bredd på föreläsningarna och kompetenta föreläsare med specialistkunskaper.
Anonym
Jag är mycket nöjd med den här utbildningen. I mitt yrke har jag kunnat omsätta mina kunskaper direkt i jobbet. Proffsiga och mycket kunniga lärare, bra och gedigen handledning!
Sara | BETEENDEVETARE, FÖRETAGSHÄLSA
I mitt arbete som sjuksköterska är kommunikation en stor och viktig del. Genom denna utbildning kommer jag i större utsträckning kunna ha möjlighet att inta en mer behandlande roll med samtal i fokus. Den har också öppnat upp möjligheten och intresset till att utbilda mig vidare till legitimerad terapeut. Jag är mycket nöjd med utbildningen här på Kognio – både kursupplägget och kvalitén. Framförallt har man verkligen lyckats få fram föreläsare som håller en jämn och hög nivå samt att handledningsgrupperna är små vilket ger utrymme för en god lärande miljö.
Malin Skarland | LEG. SJUKSKÖTERSKA
Kompetenta och proffsiga föreläsare. Bra med handledning på förmiddag och föreläsning på eftermiddag. Bra helhet med alla ämnen vi läst, mycket ny kunskap som jag har stor nytta av i mitt arbete. Jag hade en del fördomar om KBT förut och de har verkligen kommit på skam vilket känns fint!
Linda | socionom
Absolut den trevligaste och mest stimulerande utbildning jag gått.
Gull-Britt Dahlman | LEG. SJUKSKÖTERSKA, UNIVERSITETSADJUNKT
Hög kvalitet på utbildningen. Bred kompetens på föreläsare och handledare. Rekommenderar flera andra nyfikna att prova på ex. dropp in (sit-in).
Anonym
Läs fler omdömen
Prova på-besökSitt med under en lektion, träffa utbildningsansvarig och studenter mm.
 Plats. Utbildningen genomförs i Kognios lokaler på Skomakaregatan 13 i Lund. Centralt beläget, 5-10 minuters gångavstånd från centralstationen.

Ansökan och antagning

Antagning sker löpande. När du skickat din ansökan till oss har du 14 dagar på dig att inkomma med kompletterande handlingar som styrker din behörighet. När din ansökan är komplett och din behörighet styrkt skickar vi dig ett formellt antagningsbesked. Finansieras utbildningen av dig som privatperson eller av ett mindre företag krävs att att du/företaget ingår i ett avtal med oss gällande utbildningsplatsen. Klicka på knappen nedan för att komma till ansökningsformuläret.
 Utbildningsansvarig. Jan-Erik Nilsson | Fil dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT och examinator för utbildningen.
Ansökan