Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, legitimerad psykoterapeut med inrikting KBT, handledar- och lärarutbildad i psykoterapi med inriktning KBT, DBT-terapeut.

Karin Perry har mångårig klinisk erfarenhet av arbete och behandling av patienter inom barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatri med olika psykiska svårigheter.

Hon undervisar och handleder på grundläggande psykoterapeututbildning vid Lunds universitet, undervisar vid specialistsjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet, handleder och utbildar personalgrupper inom psykiatri och HVB-hem.


Planera för din utbildning

När du överväger att gå en KBT steg 1-utbildning finns det flera faktorer att tänka på innan du fattar ditt beslut. Här finner du några viktiga saker att överväga.

Börja planera
chevron-down