Webbaserad KBT – exponering mot magsmärtor hos barn

Ny studie om exponerings- och webbaserad KBT mot magsmärtor hos barn.

Ny studie (januari 2019) av två forskare vid Karolinska Institutet: M. Lalouni & O. Olén.

90 barn mellan 8-12 år, med mag-tarmsjukdom av typen FAPD (functional abdominal pain disorder), och deras föräldrar fick antingen 10 veckors exponeringsbaserad internet-KBT eller sedvanlig vård. KBT-behandlingen genomfördes i hemmet och exponering kunde handla om att få barnen att träna på att stå ut i situationer som de annars helst undvek: t.ex. att äta något som gav symtom (som pizza eller glass) eller att gå till skolan trots ont i magen.

Resultaten visade att de barn som genomgått webbaserad KBT måddde betydligt bättre, fick högre livskvalitet, undvek färre situationer fick mindre magproblem och upplevde minskad rädsla för symtom än de barn som fick sedvanlig behandling.

Resultaten stod sig vid sex månaders uppföljning.

Läs artikeln i läkartidningen.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT

Uppdaterad: 221227