Aktuella forskningsfynd – Visualisering

Visualisering - aktuella forskningsfynd

Vi (Nilsson, Lundh och Viborg) publicerade 2012 en studie i ”Behaviour Research and Therapy” över effekterna av en enssessionsbehandling med visualisering, ”Imagery Rescripting” (IR), som intervention mot social ångest hos en grupp vuxna patienter med social ångeststörning (social fobi). Syftet var att experimentellt undersöka om man genom att ändra i eller ”skriva om” minnesbilder av ”traumatiska” händelser från tiden vid den sociala fobins debut kunde åstadkomma en lindring i patienternas aktuella symtomatologi, dvs rädsla för negativ kritik (FNE) och rädsla för att interagera i sociala sammanhang (SIAS). Fjorton patienter deltog i studien och blev behandlade med IR enligt en modell som utarbetats av Arntz och Weertman (1999). IR består enligt dem av tre steg:

  1. Återupplevande (Reliving) av situationen i den ångestladdade minnesbilden.
  2. Bemästrande av situationen (Mastering).
  3. Kärleksfullt omhändertagande av den drabbade (Compassion).

En vecka efter behandlingstillfället uppmättes stora signifikanta effekter, dels i en över 50% reduktion av ångest utlöst av minnesbilden och en tydlig minskning av styrkan i symtombilden hos deltagarna som behandlats. Resultaten är förbluffande med tanke på att vi undersökt effekterna hos en grupp patienter med långvarig sjukdomsperiod (Md= 14 år) och att endast en behandlingssession på 45-60 minuter tagits i anspråk.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT.