Villkor

Kognio är ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund.

Allmänna villkor

Här kan du läsa mer om regler och villkor som gäller i samband med våra evenemang.

Betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Fakturan skickas från Kognio - centrum för KBT AB (Org nr: 556704-9712). Betalningsansvar åligger den person som söker utbildningen. I de fall utbildningen bekostas av annan part är detta en överenskommelse mellan den sökande och tredje part. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Kognio - centrum för KBT rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus en påminnelseavgift (f.n. 100 kr).

Avbokningsvillkor

Anmälan som inte skriftligen återtagits före anmälningstidens utgång är bindande, och fakturering av hela avgiften för utbildningen utgår då även ifall den antagne inte påbörjar alternativt avbryter utbildningen.

Studieavbrott

Studieavbrott, planerat liksom icke-planerat, medför extra kostnader vid eventuellt återinträde i utbildningen.

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till våra utbildningar accepterar du Kognios policy för personuppgiftshantering. Här kan du ta del av Kognios policy för personuppgiftshantering.

Fotografering och filmning

Ibland fotograferar och filmar vi våra evenemang. Bilderna och filmerna kan komma att användas på webben eller i kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi fotograferar och filmar våra evenemang och att bilderna och filmerna får användas på webben eller i kommersiellt material.

Övrigt

Kognio - centrum för KBT reserverar sig för mindre ändringar som exempelvis ändringar av lokal för evenemanget. Kognio - centrum för KBT förbehåller sig rätten att ställa in ett evenemang.
 

Villkor

Kognio är ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund.

Allmänna villkor

Här kan du läsa mer om regler och villkor som gäller i samband med våra evenemang.

Betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Fakturan skickas från Kognio - centrum för KBT AB (Org nr: 556704-9712). Betalningsansvar åligger den person som söker utbildningen. I de fall utbildningen bekostas av annan part är detta en överenskommelse mellan den sökande och tredje part. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Kognio - centrum för KBT rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus en påminnelseavgift (f.n. 100 kr).

Avbokningsvillkor

Anmälan som inte skriftligen återtagits före anmälningstidens utgång är bindande, och fakturering av hela avgiften för utbildningen utgår då även ifall den antagne inte påbörjar alternativt avbryter utbildningen.

Studieavbrott

Studieavbrott, planerat liksom icke-planerat, medför extra kostnader vid eventuellt återinträde i utbildningen.

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till våra utbildningar accepterar du Kognios policy för personuppgiftshantering. Här kan du ta del av Kognios policy för personuppgiftshantering.

Fotografering och filmning

Ibland fotograferar och filmar vi våra evenemang. Bilderna och filmerna kan komma att användas på webben eller i kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi fotograferar och filmar våra evenemang och att bilderna och filmerna får användas på webben eller i kommersiellt material.

Övrigt

Kognio - centrum för KBT reserverar sig för mindre ändringar som exempelvis ändringar av lokal för evenemanget. Kognio - centrum för KBT förbehåller sig rätten att ställa in ett evenemang.