Vill du veta mer om MBSR programmets ursprung?

2021-01-21

Professor Jon Kabat-Zinn startade 1979 en stressklinik på University of Massachusetts Medical School, för att hjälpa både polikliniska och inneliggande patienter till bättre hälsa.Hans avsikt med MBSR programmet var att genom färdighetsträning i mindfulness ge svårt lidande människor hjälp till självläkning.

Utifrån egen erfarenhet och kunskap om mindfulnessmeditationens läkande potential, utvecklade Kabat-Zinn det s.k. MBSR – ett program (eller behandling) som vanligen pågår i 8 veckor och består av ett strukturerat och standardiserat behandlingsupplägg.
Kabat-Zinn valde, när han startade upp Center for Mindfulness, att beforska MBSR-programmet och dess effekter på flera olika sätt och hans arbete resulterade i en våg av behandlingsinterventioner som nu ingår i den etablerade ”den tredje vågen” inom KBT.

MBKT (Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi) – behandlingsprogrammet som i Sverige rekommenderas av Socialstyrelsen för återfallsprevention vid depression – består till 85% av MBSR-programmet samt inslag av KBT övningar och metodik. Det finns en mängd versioner av MBSR programmet – flera av dessa anses nu också ha evidens, t.ex. MBCT/MBKT, MB-EAT, MBCP.
År 2017/2018 lades lärarutbildningen vid CFM/UMASS ned. Jon Kabat-Zinn och andra seniora MBSR lärare flyttade då till Brown University och ett nytt Center for Mindfulness skapades för att där fortsätta bedriva utbildningar i mindfulness  – i samma anda som vid CFM/UMASS.

Under åren 2018–2019 etablerades CFM vid Brown University som den nya och ledande utbildningsorganisationen för MBSR i USA.  På många andra håll i världen finns nu också framstående utbildningsorganisationer, vilka erbjuder MBSR lärarutbildningar med respekterade MBSR Teacher Trainers och som följer standards och principer fastställda av CFM/UMASS.  I Europa utgör CFM/Bangor det mest aktade utbildningscentret som står i intimt samarbete med andra brittiska universitet t.ex. Oxford, Exeter, Aberdeen. Runt om i världen anordnas, med certifierade och seniora MBSR lärare, alla de utbildningssteg som krävs för att en MBSR student ska bli behörig till att hålla, leda och behandla med MBSR programmet. Allt i enlighet med Jon Kabat-Zinn`s ursprungliga rekommendationer och direktiv.

Standards och riktlinjer stipulerar vilken erfarenhet och kunskapsnivå som en certifierad MBSR lärare bör ha innan denne kan börja utbilda andra i MBSR. Programmets hållbarhet och framgångar förklaras helt av att dessa riktlinjer har respekterarats till fullo. Kognio och Mindfulnessakademin, följer dessa fullt ut.

Tillbaka

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Registrera dig här