KBT i KristianstadVårdval psykoterapi – KBT lång

KBT i Kristianstad


Vårdval psykoterapi – KBT lång

KBT i Kristianstad


Vårdval psykoterapi – KBT lång

Kognio – stort nätverk av leg psykoterapeuter med inriktning KBT

Kognio – stort nätverk av leg psykoterapeuter med inriktning KBT

Vårdval psykoterapi

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne inom ramen för vårdval psykoterapi och erbjuder psykoterapi med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT).

KBT lång

Våra mottagningar specialiserar sig på KBT lång, dvs lite längre behandlingar (mellan 10-26 behandlingssessioner) av psykisk ohälsa. Samtliga av våra behandlare är erfarna legitimerade psykoterapeuter.

Sjukvårdens högkostnadsskydd

Eftersom vi arbetar inom ramen för vårdval psykoterapi gäller sjukvårdens patientavgift och högkostnadsskydd.

 • Avgift per besök: 200 kr
 • Frikort utfärdas vid 1 100 kr

Söka behandling hos oss?


 • Remiss

  För att söka behandling hos oss krävs att en läkare på den vårdcentral där du är listad skriver en remiss åt dig.

 • Skicka din remiss till oss

  Innan tidbokning kan bli aktuell behöver vi ta emot och registrera din remiss. Skicka därför din remiss i original till: Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund

 • Tidbokning

  Ifall vi kan erbjuda dig en tid kommer en terapeut att kontakta dig, vanligen per telefon.

Mottagning i Kristianstad

Mottagningen i Kristianstad är en filial till vår huvudmottagning som finns i Lund.

Besöksadress

Kognio – centrum för KBT, Stridsvagnsvägen 9, 291 39 Kristianstad

Postadress

Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund

Väntetider & väntelista

Enligt vårt avtal med Region Skåne är vi skyldiga att erbjuda den vårdsökande tid för ett första besök inom 30 dagar from att vi mottagit remiss. Kan vi inte detta ska remissen gå i retur till remitterande läkare.

Vi har av denna anledning inte möjlighet att erbjuda en väntelista. Av samma anledning är det svårt för oss att ge klarare besked om väntetider.

FAQ – Frågor & Svar

mottagningen@kognio.se

Vänligen läs igenom våra vanligaste frågor innan ni kontaktar oss. I de flesta fall hittar ni det ni söker här, snabbt och enkelt.