Våra lärare och handledare

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Image
Sidan är under uppbyggnad. Vi fyller på med lärare, handledare samt foton allteftersom.

Våra lärare och handledare

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Image
Sidan är under uppbyggnad. Vi fyller på med lärare, handledare samt foton allteftersom.

Våra lärare och handledare

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Image
Sidan är under uppbyggnad. Vi fyller på med lärare, handledare samt foton allteftersom.
Christina Bergmark Hall
Christina Bergmark Hall

Legitimerad psykolog sedan 2000, specialist i psykologisk behandling och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT.

Hennes kliniska verksamhet spänner över flera olika fält, främst primärvård, men även psykiatri och rehabilitering.

Christina har lett det statsfinansierade projektet ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” i Region Skåne och har pågående uppdrag för Socialstyrelsen med de nationella riktlinjerna vid ångest och depression.

Christina har utbildat olika vårdprofessioner genom åren, föreläser bl.a. på landets olika ST-läkarutbildningar.

Christina undervisar på vår utbildning.

Gunilla Bliding
Gunilla Bliding

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare med inriktning på KBT.

Gunilla har lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi och handledning både i psykiatrin och i primärvården och även i egen privat verksamhet. Hon arbetar ibland med sin utbildade terapihund.

Gunilla både undervisar och handleder på vår utbildning.

Shahriar Faghihi
Shahriar Faghihi

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT.

Shahriar har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete och behandling av patienter med diverse psykiska problem. Förutom KBT applicerar han även Mindfulness och ACT i sitt behandlingsarbete. 

Han undervisar och handleder psykologer och psykoterapeuter på Lunds universitet samt handleder personalgrupper i psykiatrin.

Shahriar både undervisar och handleder på vår utbildning.

Henrik Freidlitz
Henrik Åstrand Freidlitz

Legitimerad psykolog, specialistpsykolog inom klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT.

Henrik arbetar med tillämpning av psykologisk kunskap i organisationer och på beteendeförändring i en rad sammanhang, samt med handledning och undervisning. Henriks fokus är beteendeanalys, att tillämpa psykologisk kunskap för effektiv förändring.  

Henrik både undervisar och handleder på vår utbildning.

Jens Knutsson
Jens Knutsson

Fil.dr. i psykologi, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT. 

Han har varit yrkesverksam psykolog sedan 1999 och har sin kliniska bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatri, psykosvård och allmänpsykiatri gällande vuxna. 

Jens är för närvarande studierektor för psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet och forskar undervisar och handleder inom KBT på universitetets psykoterapeutprogram.

Jens både undervisar och handleder på vår utbildning.

Kristina Lindestam
Kristina Lindestam

Socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT.

Kristina har mångårig klinisk erfarenhet av psykiatri, främst psykosvård samt inom primärvården.

Kristina både undervisar och handleder på vår utbildning.

Anna Pardo
Anna Pardo

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjuksköterska, specialist inom klinisk psykologi och handledare med inriktning KBT. 

Anna har sedan år 2000 verkat som psykolog och undervisat på olika nivåer och för varierande yrkesgrupper. Hon har föreläst på Kognio sedan 2010 och på Lunds universitet sedan 2005 och är kursansvarig för psykoterapeutprogrammets KBT-inriktning.

Anna handleder både inom klinisk verksamhet, psykologprogrammet och på psykoterapeutprogrammet.

Anna undervisar på vår utbildning.

Karin Perry
Karin Perry

Socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, legitimerad psykoterapeut med inrikting KBT, handledar- och lärarutbildad i psykoterapi med inriktning KBT, DBT-terapeut. 

Karin har mångårig klinisk erfarenhet av arbete och behandling av patienter inom barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatri med olika psykiska svårigheter.

Hon undervisar och handleder på grundläggande psykoterapeututbildning vid Lunds universitet, undervisar vid specialistsjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet, handleder och utbildar personalgrupper inom psykiatri och HVB-hem.

Karin undervisar på vår utbildning.

Frina Riley
Frina Riley

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist inom klinisk psykologi samt handledare med inriktning KBT. 

Frina har sedan år 2000 arbetat med psykoterapi inom vuxenpsykiatri och primärvård och har vidareutbildning inom Schematerapi.

Hon handleder personalgrupper inom primärvården och psykiatrin.

Frina handleder på vår utbildning.

Björn Sindre Jalamo
Björn Sindre Jalamo

Presentation inom kort.

Björn både undervisar och handleder på vår utbildning.

Catharina Strid
Catharina Strid

Fil Dr i klinisk psykologi, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare i KBT.

Catharina är lektor vid Lunds universitet, ansvarig för Psykoterapimottagningen och forskar inom klinisk psykologi samt handleder och undervisar blivande psykologer, psykoterapeuter och handledare i KBT.

Hon har varit yrkesverksam som psykolog sedan 1991 och arbetat med utredning och behandling i både allmänpsykiatrin och primärvården.

Catharina både undervisar och handleder på vår utbildning.

Arpad Vörös
Arpad Vörös

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialistpsykolog med inriktning klinisk psykologi och Mindfullnessinstruktör.

Arpad har lång erfarenhet från öppen och slutenvårdpsykiatri samt primärvård.

Arpad undervisar på vår utbildning.

Helene Wadenborg Elbaz
Helene Wadenborg Elbaz

Socionom, legitimerad psykoterapeut, Advanced certifierad schematerapeut.

Helene har erfarenhet både från barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.

Helene undervisar på vår utbildning.