Mindfulness

MBSR program

MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) är ett väl beprövat 8-veckorsprogram som riktar in sig på den vardagliga stressen och hur man...

Läs mer

Instruktörsutbildning i Mindfulness med Helena Bjuhr

MBSR Fundamentals (instruktörsutbildning i Mindfulness) utgör det andra steget (steg-2) i en omfattande utbildningsplan, om 4-5 steg i mindfulness,...

Läs mer