Grundläggande KBT

Steg 1 KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Utbildningen omfattar två års studier på deltid och...

Läs mer

Introduktionskurs i KBT

Ditt första steg in i KBT världen! Vår introduktionskurs i KBT (den s.k. veckokursen) belyser kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi...

Läs mer

KBT vid hälsoångest

Välkommen till två halvdagsföreläsningar om KBT vid hälsoångest. Föreläsningen är skräddarsydd för dig som träffar patienter eller klienter med...

Läs mer

KBT vid smärta

Välkommen till en heldagsföreläsning om KBT vid smärta. Föreläsningen är skräddarsydd för dig som träffar patienter eller klienter som...

Läs mer

KBT vid depression

Välkommen till en heldagsdagsföreläsning om KBT vid depression. Föreläsningen är skräddarsydd för dig som träffar patienter eller klienter med...

Läs mer

KBT vid stress och utmattning

Välkommen till en praktiskt inriktad heldagsdagsföreläsning om KBT vid stress och utmattning. Föreläsningen riktar sig till dig som i...

Läs mer