Utbildning i KBT

Våra aktuella och preliminärt planerade utbildningar i KBT


9 januari 2020

MBSR Program

MBSR program med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

10 januari 2020

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

13 - 14 februari i Lund

Prolonged exposure workshop med Maria Bragesjö

Två heldagar i Lund.

Läs mer

6 mars 2020

Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz

Utifrån KBT och manualen "Till spelfriheten". En heldag.

Läs mer

Kursstart 18 mars 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 44.

Läs mer

3 april 2020

Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Förmiddagsföreläsning om uppskjutandebeteende. Plats är Kulturens auditorium i Lund.

Läs mer

15 och 29 maj 2020

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. Två heldagar med Christina Bergmark Hall.

Läs mer

Kursstart 12 oktober 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 45.

Läs mer

Prel. november 2020

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. Kursen omfattar 5 dagars undervisning. Lärare: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Läs mer

Datum ej fastställda

Schematerapiutbildning

Modulerna A och B med Paul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund. Preliminärt hösten 2021.

Läs mer

Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med KBT inriktning. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Utbildning i KBT

Våra aktuella och preliminärt planerade utbildningar i KBT


9 januari 2020

MBSR Program

MBSR program med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

10 januari 2020

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

13 - 14 februari 2020

Prolonged exposure workshop med Maria Bragesjö

Två heldagar i Lund.

Läs mer

6 mars 2020

Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz

Utifrån KBT och manualen "Till spelfriheten". En heldag.

Läs mer

Kursstart 18 mars 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 44.

Läs mer

3 april 2020

Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Förmiddagsföreläsning om uppskjutandebeteende. Plats är Kulturens auditorium i Lund.

Läs mer

15 och 29 maj 2020

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. Två heldagar med Christina Bergmark Hall.

Läs mer

Kursstart 12 oktober 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 45.

Läs mer

Prel. november 2020

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. Kursen omfattar 5 dagars undervisning. Lärare: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Läs mer

Datum ej fastställda

Schematerapiutbildning

Modulerna A och B med Paul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund. Preliminärt hösten 2021.

Läs mer

Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med KBT inriktning. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Utbildning i KBT

Våra aktuella och preliminärt planerade utbildningar i KBT


9 januari 2020

MBSR Program

MBSR program med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

10 januari 2020

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

13 - 14 februari 2020

Prolonged exposure workshop med Maria Bragesjö

Två heldagar i Lund.

Läs mer

6 mars 2020

Kurs i behandling av spelberoende med Liria Ortiz

Utifrån KBT och manualen "Till spelfriheten". En heldag.

Läs mer

Kursstart 18 mars 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 44.

Läs mer

3 april 2020

Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Förmiddagsföreläsning om uppskjutandebeteende. Plats är Kulturens auditorium i Lund.

Läs mer

15 och 29 maj 2020

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. Två heldagar med Christina Bergmark Hall.

Läs mer

Kursstart 12 oktober 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 45.

Läs mer

Prel. november 2020

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. Kursen omfattar 5 dagars undervisning. Lärare: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Läs mer

Datum ej fastställda

Schematerapiutbildning

Modulerna A och B med Paul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund. Preliminärt hösten 2021.

Läs mer

Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med KBT inriktning. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Nyhetsbrev