Utbildning i KBT

Våra aktuella och preliminärt planerade utbildningar i KBT

24 - 25 september 2020

Prolonged exposure workshop med Maria Bragesjö

Två heldagar i Lund.

Läs mer

Kursstart 12 oktober 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 45.

Läs mer

Prel. hösten 2020

MBSR Program

MBSR program med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

Prel. hösten 2020

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

23 oktober 2020

Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Förmiddagsföreläsning om uppskjutandebeteende. Plats är Kulturens auditorium i Lund.

Läs mer

Start 3 november 2020

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. Kursen omfattar 5 dagars undervisning. Lärare: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Läs mer

13 och 20 november 2020

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. Två heldagar med Christina Bergmark Hall.

Läs mer

10 - 11 december 2020

Schematerapiutbildning

Modul A med Carl Gyllenhammar i Lund.

Läs mer

Kursstart 16 mars 2021

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 46.

Läs mer

6 - 7 maj 2021

Schematerapiutbildning

Modul B med Carl Gyllenhammar i Lund.

Läs mer

Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Utbildning i KBT

Våra aktuella och preliminärt planerade utbildningar i KBT

24 - 25 september 2020

Prolonged exposure workshop med Maria Bragesjö

Två heldagar i Lund.

Läs mer

Kursstart 12 oktober 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 45.

Läs mer

Prel. hösten 2020

MBSR Program

MBSR program med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

Prel. hösten 2020

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

23 oktober 2020

Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Förmiddagsföreläsning om uppskjutandebeteende. Plats är Kulturens auditorium i Lund.

Läs mer

Start 3 november 2020

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. Kursen omfattar 5 dagars undervisning. Lärare: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Läs mer

13 och 20 november 2020

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. Två heldagar med Christina Bergmark Hall.

Läs mer

10 - 11 december 2020

Schematerapiutbildning

Modul A med Carl Gyllenhammar i Lund.

Läs mer

Kursstart 16 mars 2021

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 46.

Läs mer

6 - 7 maj 2021

Schematerapiutbildning

Modul B med Carl Gyllenhammar i Lund.

Läs mer

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Utbildning i KBT

Våra aktuella och preliminärt planerade utbildningar i KBT

24 - 25 september 2020

Prolonged exposure workshop med Maria Bragesjö

Två heldagar i Lund.

Läs mer

Kursstart 12 oktober 2020

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 45.

Läs mer

Prel. hösten 2020

MBSR Program

MBSR program med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-1 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

Prel. hösten 2020

Instruktörsutbildning i Mindfulness

MBSR Fundamentals med Helena Bjuhr, certifierad MBSR instruktör/lärare och Teacher Trainer. Steg-2 i den professionella lärarutbildning i Mindfulness.

Läs mer

23 oktober 2020

Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Förmiddagsföreläsning om uppskjutandebeteende. Plats är Kulturens auditorium i Lund.

Läs mer

Start 3 november 2020

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. Kursen omfattar 5 dagars undervisning. Lärare: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Läs mer

13 och 20 november 2020

Exponering i KBT

Exponering i teori och praktik. Två heldagar med Christina Bergmark Hall.

Läs mer

10 - 11 december 2020

Schematerapiutbildning

Modul A med Carl Gyllenhammar i Lund.

Läs mer

Kursstart 16 mars 2021

Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1 i KBT). Auktoriserad av sfKBT. Kursomgång nr. 46.

Läs mer

6 - 7 maj 2021

Schematerapiutbildning

Modul B med Carl Gyllenhammar i Lund.

Läs mer

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument


Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Nyhetsbrev