Varför ska jag som ST-läkare välja Kognio?

Handledning

Om underlag finns erbjudes du på Kognio handledning i en grupp med enbart ST-läkare och en handledare med lång erfarenhet av att handleda läkare.

Tillgänglighet

  • Lokaler i centrala Lund 
  • Mindre än 10 minuter från centralstationen 
  • 3 minuter från Bankgatans busstation

Koppling till Lunds Universitet

Vår nära koppling till Lunds Universitet, dels via vårt forskningssamarbete, dels genom att många av våra lärare är verksamma där, borgar för att du får en utbildning av högsta kvalitet.

Flexibilitet

  • Hos oss har du möjlighet att ekvivalera och tillgodoräkna dig kurser som du redan klarat av i annan utbildning
  • Du har möjlighet att ta igen missade kursmoment vid ett senare tillfälle – Kognio påbörjar en ny steg-1 utbildning varje termin
  • Egenterapin är inte obligatorisk i din specialistutbildning, men väljer du att genomföra den kan du själv avgöra i vilken form. Du kan också tillgodoräkna dig redan genomförd terapi eller komplettera i efterhand

Personligt stöd

På Kognio finns det alltid någon på plats som skyndsamt kan hjälpa dig med de frågor som kan uppkomma kring din utbildning.