Datum

Prel. maj 2024

Sista ansökningsdag

Prel. april 2024

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

Antal platser

Max 20 deltagare

Kostnad

5 750 kr (7 187,5 kr inkl. moms)

För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch ingår inte, men det finns gott och lunchrestauranger i närheten.

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat. Aktuell forskning visar på god effektivitet, i synnerhet vid behandling av patienter diagnostiserade med emotionellt instabil personlighetsstörning.

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade.

Innehåll

Modul B innehåller följande:

  • Behandlingsplanering; konceptualisering
  • Genomgång av tekniker för konceptualisering och skattningsskalor
  • Två dagar föreläsning samt par- och gruppövningar
  • Skriftlig inlämning av konceptualisering av övningsfall

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som genomfört modul A och har en godkänd steg-1 utbildning.

Kompletterande handlingar som styrker behörighet skickas senast sista anmälningsdag till: Kognio, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund. Det går även bra att skicka digitalt till anmalan@kognio.se.

Upplägg

Modulen ges under två dagar. Teori varvas med par- och gruppövningar samt skriftlig inlämningsuppgift.

Kursintyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Kurslitteratur

Gyllenhammar, C, Perris, P (2016): Schematerapi – en klinikers handbok och en terapiberättelse. Natur och Kultur (Ingår i kursavgiften för modul A).

Lärare