Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat. Aktuell forskning visar på god effektivitet, i synnerhet vid behandling av patienter diagnostiserade med emotionellt instabil personlighetsstörning.

Innehåll

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).

Modulen innehåller följande:

  • Behandlingsplanering; konceptualisering
  • Genomgång av tekniker för konceptualisering och skattningsskalor
  • Två dagar föreläsning samt par- och gruppövningar
  • Skriftlig inlämning av konceptualisering av övningsfall

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som dig som genomfört Modul A och har en godkänd steg-1 utbildning.

Kompletterande handlingar som styrker behörighet skickas senast sista anmälningsdag till: Kognio – Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund. Det går även bra att scanna och skicka till anmalan@kognio.se.

Upplägg

Modulen ges under två dagar. Teori varvas med par- och gruppövningar samt skriftlig inlämningsuppgift.

Kursintyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Kurslitteratur

Gyllenhammar, C, Perris, P (2016): Schematerapi – en klinikers handbok och en terapiberättelse. Natur och Kultur (Ingår i kursavgiften för modul A).

Lärare

Carl Gyllenhammar

Leg. läkare

Schematerapiutbildning – modul B med Carl Gyllenhammar

Ansök om en plats här

Modul B 2023

  • Vårt nyhetsbrev ger dig bl. a. kontinuerlig information om vårt utbildningsutbud, information om våra café-kvällar och andra kostnadsfria arrangemang, tips om intressanta inlägg på vår blogg samt senaste nytt inom vår behandlingsforskning.