Datum

14-15 december 2023 kl. 09.00-16.30 (båda dagar)

Sista anmälningsdag

10 november 2023

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

Antal platser

Max 20 deltagare

Kostnad

5 750 kr (7 187,5 kr inkl. moms)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften.

För- och eftermiddagsfika ingår också i kursavgiften. Lunch ingår inte, men det finns gott och lunchrestauranger i närheten.

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat. Aktuell forskning visar på god effektivitet, i synnerhet vid behandling av patienter diagnostiserade med emotionellt instabil personlighetsstörning.

Innehåll

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).

Under denna två dagars utbildning, dvs modul A, går vi igenom den konceptuella modellen, genom föreläsningar och praktiska övningar. Kursen ger kunskap att kartlägga, förstå och beskriva patienter ur ett schemaperspektiv och känna igen och förstå de olika modes (tillstånd) patienten uppvisar i terapirelationen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till:

  • dig som har genomgått din steg-1 utbildning i KBT
  • dig som hunnit halvvägs i din steg-1 utbildning i KBT
  • andra intresserade med relevanta kunskaper

Upplägg

Modulen ges under två dagar. Teori varvas med praktiska övningar.

Kursintyg utfärdas efter genomförd utbildning. För godkänd kurs krävs närvaro bägge kursdagarna.

Kurslitteraur

Gyllenhammar, C, Perris, P (2016): Schematerapi – en klinikers handbok och en terapiberättelse. Natur och Kultur.

Vänligen observera att läsning av kursbokens första del (ca. 70 sidor) före kursstart är obligatorisk. Boken skickas till den postadress som du anger i din anmälan. Detta sker ca. 3 veckor före utbildningen startar.

Lärare

Schematerapiutbildning – modul A med Carl Gyllenhammar

Modul A 2023

  • Vänligen ange den adress dit du vill att vi skickar kursboken. Boken kommer levereras till närmaste utlämningsställe för den angivna adressen.
  • Vårt nyhetsbrev ger dig bl. a. kontinuerlig information om vårt utbildningsutbud, information om våra café-kvällar och andra kostnadsfria arrangemang, tips om intressanta inlägg på vår blogg samt senaste nytt inom vår behandlingsforskning.