Datum

Inga aktuella datum

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

Antal platser

Max 18 deltagare

MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) är ett väl beprövat 8-veckorsprogram som riktar in sig på den vardagliga stressen och hur man med hjälp av mindfulness kan lära sig att bemästra denna. 

Programmet är en effektiv metod för hantering av stress och dess  negativa konsekvenser för psykisk och somatisk hälsa – i synnerhet smärta. Under kursens åtta guidade sessioner i meditation riktas fokus inåt och du får praktiska och teoretiska verktyg för att kunna leva medvetet i nuet.

Innehåll

Jon Kabat-Zinn vid Center for Mindfulness, Massachusetts Medical School i USA har haft en avgörande betydelse för MBSR programmets ursprung och historia. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller förutom mindfulness inslag av yoga. Under programmet guidas du av vår lärare i olika former för meditation, till exempel kropps-scanning, andningsankaret och medvetna rörelser. Både framsteg och svårigheter som du kan uppleva under träningens gång tas upp i gruppdiskussioner. Du får dessutom material och övningar att göra hemma. Ett genomfört MBSR-program ger dig ökad självkännedom, verktyg för stresshantering och förutsättningar för ett långsiktigt välbefinnande.

Målgrupp

Vårt MBSR-program vänder sig till dig som vill använda mindfulness för att hantera egen stress och andra besvär. Du kan använda programmet som egenterapi i en psykoterapiutbildning, inklusive psykoterapeutprogrammet.

MBSR-programmet utgör också första steget till instruktörsutbildningen i mindfulnessbaserad stressreduktion och ger dig behörighet att söka det andra steget.

Yrkesgrupper som kan ha behållning av programmet i sitt dagliga arbete är bland andra psykoterapeuter, läkare, psykologer, fysioterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor.

Programmet har inga förkunskapskrav.

Upplägg

Programmet omfattar en introduktionsträff, 8 veckovisa gruppträffar om 2,5 timmar samt en lärarledd heldagsretreat i tystnad. Du uppmuntras till att praktisera mindfulness cirka 45 minuter per dag under programmets åtta veckor.

Intyg erhålls vid 80 % närvaro, dvs minst 6 av 8 tillfällen och retreatdagen i tystnad. Introduktionen är obligatorisk.

Kurslitteratur

Handouts och ljudfiler.

Egenterapi

Gäller för närvarande som egenterapi på vår egen steg 1 utbildning i KBT samt på psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet.

Lärare

  • Eva Johansson

    Eva Johansson

    Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktning KBT, specialist i klinisk vuxenpsykologi, lärarutbildad i MBSR vid Center for Mindfulness Sweden (CfMS) och lärarutbildad i Hatha yoga