MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) är ett väl beprövat 8-veckorsprogram som riktar in sig på den vardagliga stressen och hur man med hjälp av mindfulness kan lära sig att bemästra denna.  Programmet är en effektiv metod för hantering av stress och dess  negativa konsekvenser för psykisk och somatisk hälsa – i synnerhet smärta. Under kursens åtta guidade sessioner i meditation riktas fokus inåt och du får praktiska och teoretiska verktyg för att kunna leva medvetet i nuet.

Innehåll

MBSR-programmet är utvecklat av Jon Kabat Zinn vid Center for Mindfulness, Massachusetts Medical School i USA. Det är upplevelsebaserat och innehåller förutom mindfulness inslag av yoga. Under programmet guidas du av vår lärare i olika former för meditation, till exempel kropps-scanning, andningsankaret och medvetna rörelser. Både framsteg och svårigheter som du kan uppleva under träningens gång tas upp i gruppdiskussioner. Du får dessutom material och övningar att göra hemma. Ett genomfört MBSR-program ger dig ökad självkännedom, verktyg för stresshantering och förutsättningar för ett långsiktigt välbefinnande. 

Målgrupp

Vårt MBSR-program vänder sig till dig som vill använda mindfulness för att hantera egen stress och andra besvär. Du kan använda programmet som egenterapi i en psykoterapiutbildning, inklusive psykoterapeutprogrammet.

MBSR-programmet utgör också första steget till instruktörsutbildningen i mindfulnessbaserad stressreduktion och ger dig behörighet att söka det andra steget.

Yrkesgrupper som kan ha behållning av programmet i sitt dagliga arbete är bland andra psykoterapeuter, läkare, psykologer, fysioterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor.

Programmet har inga förkunskapskrav.

Upplägg

Programmet omfattar en introduktionsträff, 8 veckovisa gruppträffar om 2,5 timmar samt en lärarledd heldagsretreat i tystnad. Du uppmuntras till att praktisera mindfulness cirka 45 minuter per dag under programmets åtta veckor.

Schema:

 1. Vecka 10, 9/3, Introduktionsträff (digitalt via Zoom)
 2. Vecka 11, 16/3, Gruppträff 1

 3. Vecka 12, 23/3, Gruppträff 2

 4. Vecka 13, 30/3, Gruppträff 3

 5. Vecka 14, 6/4, skärtorsdag, PAUS

 6. Vecka 15, 13/4, Gruppträff 4

 7. Vecka 16, 20/4, Gruppträff 5

 8. Vecka 17, 27/4, Gruppträff 6

 9. Vecka 18, söndag 7/5, HELDAGSRETREAT

 10. Vecka 19, 11/5, Gruppträff 7

 11. Vecka 20, 18/5, Kristi Himmel, PAUS

 12. Vecka 21, 25/5, Gruppträff 8

Tid för introduktionsträffen är 17.00 – 18.15, för gruppträffarna 17.00 – 19.30 och för heldagsretreaten 10.00 – 16.00.

Intyg utfärdas efter genomfört program.

Kurslitteratur

Handouts och ljudfiler.

Lärare

Eva Johansson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktning KBT, specialist i klinisk vuxenpsykologi, lärarutbildad i MBSR vid Center for Mindfulness Sweden (CfMS) och lärarutbildad i Hatha yoga

MBSR program

Anmäl dig här

MBSR program 2023

 • Vårt nyhetsbrev ger dig bl. a. kontinuerlig information om vårt utbildningsutbud, information om våra café-kvällar och andra kostnadsfria arrangemang, tips om intressanta inlägg på vår blogg samt senaste nytt inom vår behandlingsforskning.