Datum

Ing aktuella datum

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

Antal platser

Max 20 deltagare

En hel kursdag med fördjupning i exponeringens teori och praktik. Kursdagen vänder sig till dig som genomgått kursmoment ”Exponering” på Kognios steg 1 utbildning och vill lära dig mer.

Ingen annan metod har ett så brett stöd inom så många problemområden som exponering. Ändå hamnar metoden fortfarande i skymundan på en del utbildningar och används inte lika ofta och lätt som den borde. 

Innehåll

Efter en kort repetition av de teoretiska grunderna, kommer dagen att ägnas åt att träna och föra en lärande diskussion utifrån fallexempel som läraren föreslår. Du som deltagare uppmanas att delta aktivt och att själv bidra med exempel från egen klinisk verklighet, utifrån förutsättningar och intresse.

Målgrupp

Nuvarande och tidigare studenter på vår steg 1 utbildning i KBT som genomgått kursmomentet ”Exponering”.

Upplägg

Undervisning varvas med praktiskt arbete och diskussion.

Lärandemål

Målsättningen är att du ska få en fördjupad insikt i vad exponering innebär och kunna börja använda det i dina kliniska behandlingar – i synnerhet vid ångestproblem.

Kurslitteratur

Obligatorisk repetition av kursmaterialet från kursmomentet ”Exponering” på vår steg 1 utbildning.

Du som deltagare rekommenderas även att läsa valfria lästips från referenslistan i ovan nämnt kursmaterial samt boken Exponering som psykologisk behandlingsmetod av Jonas Ramnerö (2023, Studentlitteratur).

Lärare

  • Christina Bergmark

    Christina Bergmark

    Legitimerad psykolog

    Specialist i psykologisk behandling och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT.

Väldigt bra och lärorikt. Bra föreläsning med tydlighet och pedagogik. Tack!

Enormt bra undervisning. Skärpan, fokuset och undervisningsförmågan.

Kunnig föreläsare/bra exempel/lätt att förstå/ger inspiration!

Fantastisk föreläsning! Lärorikt och många bra exempel. Önskar lära mig ännu mer om exponering.

Det var en väldigt bra föreläsning med ett bra fördjupat ämne. Christina är oerhört duktig och pedagogisk!

Wow! Suverän föreläsning med en inspirerande och kunnig lärare. Spännande ämne som gjordes hanterbart.