Datum

Inga aktuella datum

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

Antal platser

Max 20 deltagare

En praktiskt inriktad heldagsdagsföreläsning om KBT vid stress och utmattning. Föreläsningen riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer med stress- och utmattningsbesvär.

Föreläsningen ingår i ett kurspaket som riktar sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård och kommunala verksamheter, se mer information under rubriken ”Kurspaket” nedan.

Innehåll

Forskningsläget vad gäller psykologisk behandling inom detta område har länge varit mer oklart än vid exempelvis depression och ångesttillstånd. Det kan därför vara angeläget att uppdatera dina kunskaper och färdigheter med senare års landvinningar.

Föreläsningen ger en kortare genomgång av aktuell kunskap kring begrepp, definitioner och teorier inleder dagen. Större delen läggs sedan på praktiskt arbete med att bedöma och intervenera med KBT som teoretisk grund. Dagen syftar till att ge praktiska förutsättningar att hantera den komplexitet som arbetet med stressrelaterad ohälsa innebär.

Målgrupp

Du som arbetar med bedömning och psykologisk behandling eller rådgivning relaterat till stress och utmattning i exempelvis hälso- och sjukvården och kommunala verksamheter. Du får gärna ha grundläggande kunskap om KBT. 

Upplägg

En heldag. Undervisning varvas med praktiskt arbete.

Kurspaket

Föreläsningen ingår i ett kurspaket som riktar sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård och kommunala verksamheter. Paketet innehåller fyra delkurser som ger dig en fördjupning i några av de vanligaste behandlingsområdena för KBT:

 • stress och utmattning
 • depression
 • hälsoångest
 • smärta

Kurserna erbjuds löpande och kan med fördel bokas som paket med rabatt. Självklart går det även bra att läsa dem i urval.

Syftet med kurspaketet är att ge dig en kompetenshöjning inom KBT-behandling. Vi ger dig praktiska färdigheter, ett teoretiskt ramverk och en orientering i aktuell forskning.

Lärare

 • Henrik Åstrand Freidlitz

  Henrik Åstrand Freidlitz

  Legitimerad psykolog

  Specialistpsykolog inom klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT.

Henrik genomför sina föreläsningar på ett öppet och kreativt sätt, vilket uppskattas. Undervisningen är relevant och pekar på komplexiteten i psykoterapeutiskt arbete, samt visar på alternativa bra lösningar och förhållningssätt.

Mycket väl genomförd undervisning. Engagerad lärare med tydlig strävan att vi som lyssnar ska förstå, få möjlighet att ställa frågor osv.

Som tidigare föreläsningar med Henrik; engagerande, roliga, innehållsrika.

Alltid lysande! Underhållande och lärorikt!

Henriks entusiasm smittar av sig och han har en förmåga att få ett ämne levande. Fantastiskt bra föreläsare!

Intressant, lättsamt och inbjudande till bra diskussioner! Go Henrik!