Välkommen till två halvdagsföreläsningar om KBT vid hälsoångest. Föreläsningen är skräddarsydd för dig som träffar patienter eller klienter med hälsoångest och vill bredda din repertoar.

De två halvdagsföreläsningarna ingår i ett kurspaket med fördjupning i KBT som riktar sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård och kommunala verksamheter. Se mer information under rubriken ”Kurspaket”.

Innehåll

Hälsoångest innebär att man oroar sig överdrivet mycket för, eller är upptagen av att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom. Problematiken är mycket vanlig inom bland annat primärvården men missas ofta.

Utbildningen kommer att ge dig en modell för hur man kan se på problematiken ur ett KBT-perspektiv. Den presenterar hur du kan arbeta med hälsoångest, från bedömning till behandling. Eventuella svårigheter, som kan uppstå, kommer att diskuteras, samt hur du går vidare med dessa.

Målgrupp

Du som arbetar med bedömning och psykologisk behandling/rådgivning relaterat till hälsoångest inom exempelvis hälso- och sjukvården och kommunala verksamheter. Du får gärna ha grundläggande kunskap om KBT. 

Upplägg

Två förmiddagar med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

Kurspaket

Föreläsningen ingår i ett kurspaket som riktar sig till dig som är verksam inom hälso- och sjukvård och kommunala verksamheter. Paketet innehåller fem delkurser som ger dig en fördjupning i några av de vanligaste behandlingsområdena för KBT:

  • stress och utmattning
  • depression
  • hälsoångest
  • smärta
  • OCD

Kurserna (som presenteras här på hemsidan inom kort) erbjuds löpande och kan med fördel bokas som paket med rabatt. Självklart går det även bra att läsa dem i urval.

Syftet med kurspaketet är att ge dig en kompetenshöjning inom KBT-behandling. Vi ger dig praktiska färdigheter, ett teoretiskt ramverk och en orientering i aktuell forskning.

Lärare

Björn-Sindre Jalamo

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk vuxenpsykologi och handledare med inriktning KBT

Mycket bra! Härlig föreläsare som kommer med intressanta reflektioner som bjöd in till bra diskussioner!

Mycket bra och intressant föreläsning. Björn gör det begripligt och har ett pedagogiskt upplägg.

Engagerad, mänsklig och varm föreläsare. Bra selektion av information. Interaktivt, intressant, tydligt.

Fantastisk föreläsare. Kunnig och väldigt sympatisk. Lättillgänglig när det gällde att svara på frågor.

KBT vid hälsoångest

Anmäl dig här

KBT vid hälsoångest

  • Vårt nyhetsbrev ger dig bl. a. kontinuerlig information om vårt utbildningsutbud, information om våra café-kvällar och andra kostnadsfria arrangemang, tips om intressanta inlägg på vår blogg samt senaste nytt inom vår behandlingsforskning.