Datum

Inga aktuella datum

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

Antal platser

Max 20 deltagare

Prokrastinering innebär ”att medvetet välja att fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp trots vetskapen om att det kan leda till negativa konsekvenser”. Prokrastinering handlar dock inte om bristande karaktär, utan om ett dysfunktionellt beteendemönster som upprepas. Detta kan leda till svårigheter att fullfölja studier och arbete, liksom resultera i stress, ångest och nedstämdhet. De flesta människor kan känna igen sig i fenomenet, men för en del blir konsekvenserna så pass stora att de behöver hjälp. Prokrastinering handlar dock mindre om personlighet och mer om beteenden – det går att förstå och avhjälpa utifrån psykologiska förklaringsmodeller. 

En heldagsföreläsning med psykologen och forskaren som satt upp begreppet på mediakartan, Alexander Rozental.

Innehåll

Under denna utbildning kommer du att få lära dig vilka faktorer som vidmakthåller prokrastinering och hur den kan hanteras utifrån principer inom kognitiv beteendeterapi. Du får även kunskaper om hur prokrastinering går att bedöma och skilja från andra närliggande tillstånd och problemområden, exempelvis depression, perfektionism och ADHD.

Utbildningen ger dig en översikt kring prokrastinering och hur det definieras. Du får även överblick kring hur det bedöms och särskiljs från andra svårigheter, liksom vägledning i hur du kan stötta personer som har svårt att komma till skott med saker i sin vardag.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har ett människovårdande yrke där prokrastinering ofta förekommer, till exempel du som arbetar inom studenthälsan, grundskolan, mottagning för unga vuxna eller inom primärvården. Även andra med intresse är naturligtvis välkomna.

Upplägg

En heldagsföreläsning där forskning varvas med fallexempel. Här ingår diskussionsfrågor och praktiska övningar, till exempel rollspel kring att motivera en individ till förändring och att lägga upp rutiner och en struktur för någon som har svårt att sätta igång med en uppgift.

Litteratur

Rozental, A., & Wennersten, L. (2014). Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Rozental, A., & Carlbring, P. (2014). Understanding and treating procrastination: A review of a common self-regulatory failure.

Vänligen observera att litteraturen ovan är rekommenderad, men inte obligatorisk.

Lärare

  • Alexander Rozental

    Alexander Rozental

    Leg. psykolog, lektor och docent på Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet