Alla utbildningar

Virtual Reality i psykologisk behandling

Välkommen till ännu en Kafékväll hos oss på Kognio. Under denna kväll får vi lyssna på Björn-Sindre Jalamo som...

Läs mer

Steg 1 KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). Utbildningen omfattar två års studier på deltid och...

Läs mer

Introduktionskurs i KBT

Ditt första steg in i KBT världen! Vår introduktionskurs i KBT (den s.k. veckokursen) belyser kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi...

Läs mer

Prolonged exposure workshop med Maria Bragesjö

Prolonged exposure (PE) är en form av traumafokuserad KBT som enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer är förstahandsval vid behandling av...

Läs mer

Schematerapiutbildning – modul A med Carl Gyllenhammar

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga...

Läs mer

Steg 1 KBT halvdistans

Genomför vår steg 1 utbildning i KBT på längre pendelavstånd Vår steg 1 utbildning i KBT genomförs i våra...

Läs mer

Schematerapiutbildning – modul B med Carl Gyllenhammar

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga...

Läs mer

Gruppterapi med KBT

Välkommen till en halvdagsworkshop om gruppterapi med KBT!

Läs mer

Steg 1 KBT för ST-läkare

Varför ska jag som ST-läkare välja Kognio?

Läs mer

KBT vid hälsoångest

Välkommen till två halvdagsföreläsningar om KBT vid hälsoångest. Föreläsningen är skräddarsydd för dig som träffar patienter eller klienter med...

Läs mer

KBT vid smärta

Välkommen till en heldagsföreläsning om KBT vid smärta. Föreläsningen är skräddarsydd för dig som träffar patienter eller klienter som...

Läs mer

MBSR program

MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) är ett väl beprövat 8-veckorsprogram som riktar in sig på den vardagliga stressen och hur man...

Läs mer