Angående studier hösten 2020

Jan-Erik Nilsson Uncategorized

Kognio följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer - ”Lärosäten och utbildningsanordnare bör följa de allmänt förebyggande åtgärder som gäller för att minska spridning av luftvägsinfektioner som covid-19”.

Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19

För att bidra till att begränsa smittspridning av covid-19 sker huvuddelen av Kognios undervisning på distans men viss undervisning och examination måste genomföras på plats. Förutsättningen för platsbunden undervisning och examination är att folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, föreskrifter och råd för minskad smittspridning följs och respekteras av alla studenter och medarbetare.

Till dess nya beslut och rekommendationer meddelas av FHM och regering fortsätter Kognio bedriva undervisning på distans - i nuläget fram till årsskiftet 20/21. Om du är osäker kontakta kursexpeditionen för aktuell information om vad som gäller för din utbildning.

Vi strävar efter att hålla tillräckliga avstånd mellan sittplatser och studenter uppmanas att i olika uppehållsutrymmen, lektionssal, ”fika”-rum och korridorer, tillse att trängsel undviks. Vid examination utnyttjas, så långt möjligt, sittplatser i separata rum. 

Om du har symtom ska du stanna hemma och inte träffa någon annan. Detta gäller även om du har milda symtom.

Vid bekräftad covid-19 ska du stanna hemma i minst 7 dagar och du kan inte komma till Kognio förrän du haft minst 2 symtomfria dagar