KBT STEG 1

Dubbel behandlarkompetens

Grundläggande psykoterapiutbildningar i KBT som ger kompetens att behandla både barn/ungdom och vuxna.

baserat på betyg från 49 ordinarie grundutbildningar
UTBILDNING SOM GER DUBBELKOMPETENS

Kombinerad utbildning

En kombinerad utbildning som består av vår ordinarie grundutbildning + ett extraspår + handledning på vuxenärenden liksom ärenden gällande barn/ungdom. Vår ordinarie steg 1 - fast något bredare och lite annorlunda.

Våra deltagare berättar

AUKTORISERAD GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING