KBT STEG 1

Kombinerad utbildning

En kombinerad grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Utbildningen vänder sig till dig som önskar få kompetens att arbeta med KBT för psykisk ohälsa hos både barn/ungdomar och vuxna.

UTVIDGAD UTBILDNING

Vår ordinarie utbildning plus extraspår

Som student på utbildningen följer du en av våra ordinarie grundläggande psykoterapiutbildningar i sin helhet. Parallellt med detta läser du ett antal extraspår under de tre första terminerna.

BÅDA ÅLDERSGRUPPER

Kombinerad handledning

Handledningen är breddad i jämförelse med den som ingår i den ordinarie utbildningen. Den ges på ärenden gällande både vuxna och barn/ungdom. Totalt 120 timmar, 60 timmar fördelat på vardera åldersgrupp.

TILLAGDA ÄMNEN

Extraspåren

Extraspåren, som löper parallellt med den ordinarie utbildningen, omfattar totalt 60 undervisningstimmar. Under perioderna då extraspåren går är du hos oss två dagar per vecka, istället för en dag som annars är fallet.

  • Samtal med barn och ungdomar
  • Fallformulering med ett barn- och ungdomsperspektiv
  • KBT vid ångesttillstånd hos barn och ungdomar
  • KBT vid depressiva tillstånd hos barn och ungdomar
  • KBT vid utagerandebeteenden

KBT vid ätstörningar

KOMBINERAD UTBILDNING

Vår ordinarie utbildning. Fast något bredare och lite annorlunda.

Du ansöker till en ordinarie kursomgång och väljer alternativet kombinerad utbildning.

Barn och ungdom
Vuxna
60 timmar handledning på ärende som avser barn och ungdom. 
Tab Content #2
Tab Content #3
AUKTORISERAD GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING
chevron-down