Varför ett familjeperspektiv på vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning barn och ungdom?

Jan-Erik Nilsson Steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom

Med ett kognitivt och beteendeorienterat synsätt har terapeuten minst två nivåer tillgängliga för sina interventioner – klientens tankar och hennes beteende. Med hjälp av kraftfulla interventioner på dessa båda nivåer avser terapeuten få genomslag på klientens känsloliv och kroppsliga funktioner. Detta av A. T Beck beskrivna ”Psyko-sociala system” är ett …