Tack för din ansökan

Tack för din ansökan till vår grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT). En automatisk bekräftelse har skickats till den e-post adress som du angivit i din ansökan. Vi återkommer inom ett par dagar med en bekräftelse på att din ansökan är mottagen och registrerad.

Vänligen komplettera din ansökan med handlingar som styrker din allmänna högskolebehörighet och din särskilda behörighet. För att styrka din behörighet behöver du skicka oss följande:

  • Intyg från arbetsgivare (PDF-fil) undertecknat av din arbetsgivare eller motsvarande.
  • Intyg som styrker att du har allmän högskolebehörighet och en människovårdande yrkesutbildning (exempelvis en kopia på ditt studentbevis eller akademiskt examensbevis).

Skicka dina handlingar till oss på ett av följande vis:

  • Med post till: Kognio, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund.
  • Digitalt till: ansokan@kognio.se

Vänligen ombesörj att dina handlingar är oss tillhanda senast 14 dagar efter det datum du skickade in din ansökan till oss. När din ansökan är komplett och din behörighet styrkt skickar vi dig ett formellt antagningsbesked. Detta under förutsättning att vi har utbildningsplatser kvar att erbjuda till sökt kursomgång.