Tack för din ansökan till vår grundutbildning i psykoterapi för ST-läkare

Tack för din ansökan till vår grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi för läkare under specialistutbildning i psykiatri. En automatisk bekräftelse har skickats till den e-post adress som du angivit i din ansökan. Vi återkommer inom ett par dagar med en bekräftelse på att din ansökan är mottagen och registrerad.

Vänligen komplettera din ansökan med handlingar som styrker din behörighet. För att styrka din behörighet behöver du skicka oss följande:

  • Kopia på din läkarlegitimation
  • Intyg från arbetsgivare (PDF-fil) undertecknat av din arbetsgivare eller motsvarande.

Skicka dina handlingar till oss på ett av följande vis:

  • Med post till: Kognio, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund.
  • Digitalt till: ansokan@kognio.se

Vänligen ombesörj att dina handlingar är oss tillhanda senast 14 dagar efter det datum du skickade in din ansökan till oss. När din ansökan är komplett och din behörighet styrkt skickar vi dig ett formellt antagningsbesked. Detta under förutsättning att vi har utbildningsplatser kvar att erbjuda till sökt kursomgång.