Sydsvenskan intervjuar Kognios grundare Jan-Erik Nilsson

Intervju i Sydsvenskan med Kognios grundare Jan-Erik Nilsson

I samband med vårt trettioårsjubileum så passade Sydsvenskan på att intervjua Jan-Erik Nilsson om Kognios historia och hur det gick till när KBT gick från en kritiserad uppstickarmetod till gängse behandlingsform. Kognios och KBT:ns historia i södra Sverige går i mångt och mycket hand i hand, och vi tycker att journalisten Lee Strandberg gjorde att bra jobb med att fånga upp detta. Vi ger er nu möjligheten att ta del av intervjun som en PDF.

Ha överseende med layouten!

Artikeln i PDF