Acceptera och gå vidare – Kropp & Själ

https://sverigesradio.se/avsnitt/1663771

Nike Snijders Sveriges Radio

I det här programmet möter vi Jenny som kämpar med acceptans inför sin livssituation. Hon beskriver hur hon börjat tillåta sig att drömma och grubbla, att hon söker sig till naturen och sammanhang, och har lärt sig att uppskatta egna och andras egenskaper. Anna Kåver intervjuas, och hon talar om acceptans som ett förhållningssätt, och inte som en regelrätt teknik. Vid en krissituation behöver vi tolerera alla känslor och tankar, och vara i dem utan att undvika. Hon betonar vikten av att leva meningsfullt, och inte smärtfritt eller symptomfritt, precis som Jenny försöker göra. Acceptans är ett pågående arbete, där vi måste välja att agera om och om igen. Anna Kåver menar att gemene man är bra på vardagsacceptans, men att acceptans vid kriser självfallet är oerhört mycket svårare. Något som slår an i dessa pandemitider.
 
Anna Kåver är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.