Studierektorn har ordet: Jan-Eriks reflektioner

Vår studierektor Jan-Erik reflekterar över vårt 30-års jubileum

Så har vi jubileumsveckan bakom oss. Vi har firat i fyra dagar med inspirerande och tankeväckande föreläsningar. Minns särskilt författarsamtalet med Anna Kåver – om vår tids existentiella frågor, om mod, mening, lycka, förnöjsamhet m.m. Nike, vår utbildningsadministratör, modererade samtalet till en av veckans höjdpunkter.

Jubileet blev till ett crescendo på allt det arbete som påbörjats för ett år sedan och vars efterdyningar vi nu rider på – minnen, reflektioner, nya idéer och förhoppningar inför framtiden.

Under festligheterna på torsdagskvällen fick jag tillfälle att tillsammans med gamla och nya medarbetare (lärare, handledare och terapeuter) göra en tillbakablick och lyfta fram viktiga händelser och milstolpar i verksamheten sedan 1990. Det blev en fin genomgång som alla kunde känna igen sig i, och uppleva att man, var och en på sitt sätt, varit delaktig i bygget av Kognio. Den nyfikne rekommenderas studera en roll-up placerad i Kognios lokaler med en tidslinje där alla viktiga hållpunkter i utvecklingen är markerade.

Jubileet har också skapat ett avstamp mot framtiden. Den observante har kanske redan lagt märke till vår nya ”logga” med den färgglada triangeln vars sidor symboliserar den kognitiva terapins tre hörnstolpar: tanke-känsla-handling. Och, inom kort kommer vår hemsida att byta skepnad och förhoppningsvis bli en naturlig och inspirerande plats att uppsöka för att få ta del av senaste nytt. Vår ambition är att kunna erbjuda alla KBT-intresserade uppdaterad information om vad som händer på KBT-fronten.

Vi kommer framöver att intensifiera vår kursverksamhet med flera återkommande, eller tillfälliga, kortkurser och workshops. Hittills har Kognio gästats av ledande företrädare för olika aspekter av KBT – Anna Kåver, Carl Gyllenhammar, Poul Perris, Maria Bragesjö, Alexander Rozenthal, för att nämna några. Men många fler kommer. Håll utkik på vår hemsida och registrera dig gärna på listan för utskick av nyhetsbrev.

Jag kommer fortsätta framöver att i detta forum  och med jämna mellanrum delge mina tankar och reflektioner och hoppas att de kan inspirera till att ta del av vårt nyhetsflöde.

Med vänlig hälsning,

Jan-Erik