Studentporträtt: Möt våra elever på steg 1 i KBT - Jessica Schöttinger Kjellström

Studentporträtt: Möt våra elever på steg 1 i KBT – Jessica Schöttinger Kjellström

Nike Snijders Studentporträtt

I den här serien möter du elever hos oss på Kognio som befinner sig i olika stadier av sin utbildning Steg 1 i KBT. De kommer att berätta lite kort om sin yrkesbakgrund och hur de applicerar sina nya kunskaper inom KBT som de har fått under sin tid hos oss.

Denna gång möter du Jessica Schöttinger Kjellström, som avslutade sin steg 1 utbildning hos oss i slutet av förra året.

Vad har du för yrkesbakgrund?

Sjuksköterska och Kandidatexamen i Medicinsk Vetenskap från Lunds Universitet. Jag har större delen av mitt yrkesliv jobbat inom den privata företagssektorn med bl.a. personalfrågor.

Vilka färdigheter har du utvecklat under utbildningens gång?

Jag startade min utbildning i mars 2019. KBT och psykisk ohälsa hade under lång tid intresserat mig och något jag var nyfiken på att utforska mer. Att dessutom få möjlighet att i framtiden kunna arbeta med KBT var en dröm för mig. När jag väl påbörjade min Steg 1 utbildning på Kognio, så öppnades en värld av ny kunskap, spännande föreläsningar och personlig utveckling, både privat och yrkesmässigt.

Genom klientarbetet fick man möjlighet att omvandla den teoretiska kunskapen till praktik, vilket är ovärderligt i arbete med människor. Handledningen bidrog till ytterligare en dimension för att förvandla teori till praktik men även nya kunskaper i arbetet inom KBT.

Vad har du för tips till någon som överväger att gå Steg 1 på Kognio?

Jag är väldigt glad och stolt att jag tog steget och började läsa på Kognio. Utbildningen var av hög kvalitet, hade kompetenta lärare och handledare samt en väldigt stimulerande studiemiljö med trevliga kursare från olika yrkeskategorier. Absolut den bästa utbildningen jag har gått.

Jag har inte enbart fått fördjupade kunskaper inom KBT och nya personliga insikter, jag har också fått en stabil och trygg grund för mitt fortsatta arbete inom KBT.

Läs mer om vår steg 1 i KBT