Stress och utmattningssyndrom med Per Johnsson


En heldagsföreläsing om vår tids folksjukdom

Hör docenten i psykologi vid Lunds Universitet Per Johnsson tala om vår tids folksjukdom – stress och utmattningssyndrom. Missa inte detta unika tillfälle att lära känna och förstå dess mekanismer och hur man ska förhålla sig till detta tillstånd. Med sin förankring i aktuell forskning kommer Per att uppdatera dig i de allra senaste landvinningarna inom ämnet och ge alla, oavsett tidigare utbildning, användbara kunskaper och bli bättre rustad för att bemöta klienter och personal med stress och utmattning. Dagen är även utmärkt för dig som vill hantera dina egna stress- och/eller utmattningssymtom.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • Vad är utmattning och vad händer i kropp och psyket. Vad är det i vår tid som påverkar oss så att fler människor än tidigare får diagnosen utmattningssyndrom.
 • Stress och emotionsreglering för att få  förståelse för utmattningssyndrom.
 • Perfektionism och utmattning. Vårt behov av gränssättning i en gränslös värld. Hur skyddar man sig i ett arbetsliv och en fritid som flyter ihop.
 • Terapeutiska interventioner i arbetet med utmattningssyndrom.

Sista halvtimmen är avsatt för en frågestund.

Målgrupp

För dig som i din yrkesroll stöter på problematiken med stress och utmattningssyndrom. Kanske jobbar du idag som terapeut, psykolog, personalansvarig, chef, VD, socialsekreterare eller liknande. Dagen har ett innehåll som gör att du som själv lider av stress- eller utmattningssymtom får många matnyttiga och användbara tips för ett mer avstressat och balanserat liv.

Om Per Johnsson

Per Johnsson är docent i klinisk psykologi och lektor vid institutionen för psykologi, Lunds Universitet.

Hans specialområden är ätstörningar och psykosomatik. Per har i sin forskning intresserat sig för olika aspekter av självbild, t.ex. hos personer med ätstörning, men också för anpassningsmekanismer hos patienter med högt blodtryck och hjärtinfarkter – områden med stark anknytning till stress.

Per Johnsson är medförfattare och tillsammans med professor Carl Martin Allwood redaktör för boken ” Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället”. Den är högst aktuell i en tid med stora flyktingströmmar.

Per är en mycket uppskattad föreläsare som kombinerar sina mångsidiga kunskaper med stor portion ödmjukhet och humor.

Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om föreläsningen


Väl investerade timmar som fick mig. att förstå och verktyg att använda. Är du chef i näringslivet så är detta förebyggande för arbetsrelaterade sjukdomar!

Louise Kongstad
Länsförsäkringar Skåne

Vi vill tacka för en givande dag som absolut gav oss nya infallsvinklar att applicera i vårt arbete med djur- och naturunderstödd behandling vid stressrelaterad ohälsa.

Lis-Lott Andersson och Cajsa Stålhammar
Humlamaden Rehab

Tack för en mycket givande utbildningsdag i det högst aktuella ämnet utmattningssyndrom.

Anna Backaliden
Leg sjukgymnast ABC Rehab i Malmö

Mycket bra föreläsning men inslag som alla borde höra för att vara rädda om sig i sin vardag.

Nathalie Löfgreen
Personalplanerare Nobina Sverige AB
Stress och utmattningssyndrom - en heldagsföreläsning om vår tids folksjukdom med Per Johnsson
 • Datum

  Ej fastställt

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika

 • Kontakta oss

  info@kognio.se


Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Stress och utmattningssyndrom med Per Johnsson

En heldagsföreläsing om vår tids folksjukdom


 • Datum

  Ej fastställt

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika


Stress och utmattningssyndrom - en heldagsföreläsning om vår tids folksjukdom med Per Johnsson

Hör docenten i psykologi vid Lunds Universitet Per Johnsson tala om vår tids folksjukdom – stress och utmattningssyndrom. Missa inte detta unika tillfälle att lära känna och förstå dess mekanismer och hur man ska förhålla sig till detta tillstånd. Med sin förankring i aktuell forskning kommer Per att uppdatera dig i de allra senaste landvinningarna inom ämnet och ge alla, oavsett tidigare utbildning, användbara kunskaper och bli bättre rustad för att bemöta klienter och personal med stress och utmattning. Dagen är även utmärkt för dig som vill hantera dina egna stress- och/eller utmattningssymtom.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • Vad är utmattning och vad händer i kropp och psyket. Vad är det i vår tid som påverkar oss så att fler människor än tidigare får diagnosen utmattningssyndrom.
 • Stress och emotionsreglering för att få  förståelse för utmattningssyndrom.
 • Perfektionism och utmattning. Vårt behov av gränssättning i en gränslös värld. Hur skyddar man sig i ett arbetsliv och en fritid som flyter ihop.
 • Terapeutiska interventioner i arbetet med utmattningssyndrom.

Sista halvtimmen är avsatt för en frågestund.

Målgrupp

För dig som i din yrkesroll stöter på problematiken med stress och utmattningssyndrom. Kanske jobbar du idag som terapeut, psykolog, personalansvarig, chef, VD, socialsekreterare eller liknande. Dagen har ett innehåll som gör att du som själv lider av stress- eller utmattningssymtom får många matnyttiga och användbara tips för ett mer avstressat och balanserat liv.

Om Per Johnsson

Per Johnsson är docent i klinisk psykologi och lektor vid institutionen för psykologi, Lunds Universitet.

Hans specialområden är ätstörningar och psykosomatik. Per har i sin forskning intresserat sig för olika aspekter av självbild, t.ex. hos personer med ätstörning, men också för anpassningsmekanismer hos patienter med högt blodtryck och hjärtinfarkter – områden med stark anknytning till stress.

Per Johnsson är medförfattare och tillsammans med professor Carl Martin Allwood redaktör för boken ” Mänskliga möten över gränser - vård och social omsorg i det mångkulturella samhället”. Den är högst aktuell i en tid med stora flyktingströmmar.

Per är en mycket uppskattad föreläsare som kombinerar sina mångsidiga kunskaper med stor portion ödmjukhet och humor.

Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om föreläsningen


Väl investerade timmar som fick mig. att förstå och verktyg att använda. Är du chef i näringslivet så är detta förebyggande för arbetsrelaterade sjukdomar!

Louise Kongstad
Länsförsäkringar Skåne

Vi vill tacka för en givande dag som absolut gav oss nya infallsvinklar att applicera i vårt arbete med djur- och naturunderstödd behandling vid stressrelaterad ohälsa.

Lis-Lott Andersson och Cajsa Stålhammar
Humlamaden Rehab

Tack för en mycket givande utbildningsdag i det högst aktuella ämnet utmattningssyndrom.

Anna Backaliden
Leg sjukgymnast ABC Rehab i Malmö

Mycket bra föreläsning men inslag som alla borde höra för att vara rädda om sig i sin vardag.

Nathalie Löfgreen
Personalplanerare Nobina Sverige AB

Lång erfarenhet av utbildning i KBT

LÅNG ERFARENHET

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Stress och utmattningssyndrom med Per Johnsson

En heldagsföreläsing om vår tids folksjukdom


 • Datum

  Ej fastställt

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika

 • Kontakta oss

  info@kognio.se


Stress och utmattningssyndrom - en heldagsföreläsning om vår tids folksjukdom med Per Johnsson

Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om föreläsningen


Väl investerade timmar som fick mig. att förstå och verktyg att använda. Är du chef i näringslivet så är detta förebyggande för arbetsrelaterade sjukdomar!

Louise Kongstad
Länsförsäkringar Skåne

Vi vill tacka för en givande dag som absolut gav oss nya infallsvinklar att applicera i vårt arbete med djur- och naturunderstödd behandling vid stressrelaterad ohälsa.

Lis-Lott Andersson och Cajsa Stålhammar
Humlamaden Rehab

Tack för en mycket givande utbildningsdag i det högst aktuella ämnet utmattningssyndrom.

Anna Backaliden
Leg sjukgymnast ABC Rehab i Malmö

Mycket bra föreläsning men inslag som alla borde höra för att vara rädda om sig i sin vardag.

Nathalie Löfgreen
Personalplanerare Nobina Sverige AB

Lång erfarenhet av utbildning i KBT

LÅNG ERFARENHET

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Nyhetsbrev