Våra steg 1 utbildningar i KBT har genomförts som planerat

Uppdaterad: 211005

Den 29 september slopade Folkhälsomyndigheten och regeringen de restriktioner som förhindrade undervisning på plats i Kognios lokaler. Därmed  blev det möjligt för Kognio, liksom för landets skolor och universitet, att återuppta den platsbundna undervisningen. Detta bör dock ske varsamt och med iakttagande av sådan försiktighet att risken för smittspridning av covid-19 minimeras. FHM uppmanar därför alla att stanna hemma när de är sjuka och för ovaccinerade gäller dessutom fortfarande regeln att hålla avstånd och undvika trängsel. 

Vi har följaktligen beslutat öppna upp igen för ”vanlig” undervisning. I likhet med universitetet ställer vi under oktober månad successivt om till närundervisning i syfte att från och med den 1 november ha all undervisning på plats.

Undervisning

Våra steg 1 utbildningar har som framgår av ovan genomförts som planerat utan avbrott. Vi har trots de begränsningar som den akuta situationen med Covid-19/Corona medfört genomfört all undervisning med gott resultat, tack vare ett avancerat, nätbaserat mötessystem. Såväl lärare som studenter är överens om att metoden är väl fungerande och bibehåller en god kvalitet på undervisningen. Även interaktiva moment såsom grupparbeten har kunnat genomföras enligt plan, på distans. Vi och våra studenter är överens om att omställningen från fysisk till nätbaserad undervisning har skett så smidigt det är möjligt, givet situationen vi befinner oss i. Vår yttersta prioritering är att våra utbildningar skall fortgå utan inställda eller uppskjutna moment och vi ser nu fram emot att återgå till den normala verksamheten.

Omdömen

Här följer några av våra nuvarande elevers omdömen om hur vi lyckats med omställningen till distansundervisning:
Jag tycker ni skött detta bra som helhet, och även de enskilda föreläsarna. För egen del så föredrar jag t.o.m. distansundervisningen! Utmärkt program som fungerar lätt och intuitivt där man både kan ge skriftliga kommentarer/frågor och muntliga på ett lätt sätt.
Upplever att ni lyckats bra med omställningen till distansutbildning.
Jag tycker att Kognio har klarat omställningen till distansundervisning väl. Tydlig kommunikation och duktiga föreläsare har gjort att jag känner att jag har kunnat tillgodogöra mig materialet på ett bra sätt.
Mycket bra! Passar utmärkt med live-streamade föreläsningar för mig som annars behöver pendla. Sparar mycket tid.
Kul och kreativt att lära sig kbt via distans! Fungerar fint att tillgodogöra sig utbildningen via distans. Möjlighet ges till gruppövningar med mera.
Det fungerar helt utmärkt med distansundervisning. Ser gärna mer av detta.
Det fungerar väldigt bra med föreläsningar och gruppövningar på distans/online!
Jag tycker distansundervisningen fungerar över förväntan. Givetvis ser jag fram emot att allt kommer gå tillbaka till det normala, men tills det sker är allt ok, och jag är även positiv till Zoom som program.
Jag tycker utbildningen borde kunna ges till en stor del på distans.
På det hela har det gått mycket smidigt! Bra jobbat!
En av våra lärare säger såhär:
I terapierna arbetar vi med problemlösning och beteendeexperiment. I undervisningen lever vi nu som vi lär och vi får ny kunskap och positiva erfarenheter. Det fungerar!
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs policydokumentet på föreningens hemsida
Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Våra steg 1 utbildningar i KBT har genomförts som planerat

Uppdaterad: 211005

Den 29 september slopade Folkhälsomyndigheten och regeringen de restriktioner som förhindrade undervisning på plats i Kognios lokaler. Därmed  blev det möjligt för Kognio, liksom för landets skolor och universitet, att återuppta den platsbundna undervisningen. Detta bör dock ske varsamt och med iakttagande av sådan försiktighet att risken för smittspridning av covid-19 minimeras. FHM uppmanar därför alla att stanna hemma när de är sjuka och för ovaccinerade gäller dessutom fortfarande regeln att hålla avstånd och undvika trängsel. 

Vi har följaktligen beslutat öppna upp igen för ”vanlig” undervisning. I likhet med universitetet ställer vi under oktober månad successivt om till närundervisning i syfte att från och med den 1 november ha all undervisning på plats.

Undervisning

Våra steg 1 utbildningar har som framgår av ovan genomförts som planerat utan avbrott. Vi har trots de begränsningar som den akuta situationen med Covid-19/Corona medfört genomfört all undervisning med gott resultat, tack vare ett avancerat, nätbaserat mötessystem. Såväl lärare som studenter är överens om att metoden är väl fungerande och bibehåller en god kvalitet på undervisningen. Även interaktiva moment såsom grupparbeten har kunnat genomföras enligt plan, på distans. Vi och våra studenter är överens om att omställningen från fysisk till nätbaserad undervisning har skett så smidigt det är möjligt, givet situationen vi befinner oss i. Vår yttersta prioritering är att våra utbildningar skall fortgå utan inställda eller uppskjutna moment och vi ser nu fram emot att återgå till den normala verksamheten.

Omdömen

Här följer några av våra nuvarande elevers omdömen om hur vi lyckats med omställningen till distansundervisning:
Jag tycker ni skött detta bra som helhet, och även de enskilda föreläsarna. För egen del så föredrar jag t.o.m. distansundervisningen! Utmärkt program som fungerar lätt och intuitivt där man både kan ge skriftliga kommentarer/frågor och muntliga på ett lätt sätt.
Upplever att ni lyckats bra med omställningen till distansutbildning.
Jag tycker att Kognio har klarat omställningen till distansundervisning väl. Tydlig kommunikation och duktiga föreläsare har gjort att jag känner att jag har kunnat tillgodogöra mig materialet på ett bra sätt.
Mycket bra! Passar utmärkt med live-streamade föreläsningar för mig som annars behöver pendla. Sparar mycket tid.
Kul och kreativt att lära sig kbt via distans! Fungerar fint att tillgodogöra sig utbildningen via distans. Möjlighet ges till gruppövningar med mera.
Det fungerar helt utmärkt med distansundervisning. Ser gärna mer av detta.
Det fungerar väldigt bra med föreläsningar och gruppövningar på distans/online!
Jag tycker distansundervisningen fungerar över förväntan. Givetvis ser jag fram emot att allt kommer gå tillbaka till det normala, men tills det sker är allt ok, och jag är även positiv till Zoom som program.
Jag tycker utbildningen borde kunna ges till en stor del på distans.
På det hela har det gått mycket smidigt! Bra jobbat!
En av våra lärare säger såhär:
I terapierna arbetar vi med problemlösning och beteendeexperiment. I undervisningen lever vi nu som vi lär och vi får ny kunskap och positiva erfarenheter. Det fungerar!
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs policydokumentet på föreningens hemsida
Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Våra steg 1 utbildningar i KBT har genomförts som planerat

Uppdaterad: 211005

Den 29 september slopade Folkhälsomyndigheten och regeringen de restriktioner som förhindrade undervisning på plats i Kognios lokaler. Därmed  blev det möjligt för Kognio, liksom för landets skolor och universitet, att återuppta den platsbundna undervisningen. Detta bör dock ske varsamt och med iakttagande av sådan försiktighet att risken för smittspridning av covid-19 minimeras. FHM uppmanar därför alla att stanna hemma när de är sjuka och för ovaccinerade gäller dessutom fortfarande regeln att hålla avstånd och undvika trängsel. 

Vi har följaktligen beslutat öppna upp igen för ”vanlig” undervisning. I likhet med universitetet ställer vi under oktober månad successivt om till närundervisning i syfte att från och med den 1 november ha all undervisning på plats.

Undervisning

Våra steg 1 utbildningar har som framgår av ovan genomförts som planerat utan avbrott. Vi har trots de begränsningar som den akuta situationen med Covid-19/Corona medfört genomfört all undervisning med gott resultat, tack vare ett avancerat, nätbaserat mötessystem. Såväl lärare som studenter är överens om att metoden är väl fungerande och bibehåller en god kvalitet på undervisningen. Även interaktiva moment såsom grupparbeten har kunnat genomföras enligt plan, på distans. Vi och våra studenter är överens om att omställningen från fysisk till nätbaserad undervisning har skett så smidigt det är möjligt, givet situationen vi befinner oss i. Vår yttersta prioritering är att våra utbildningar skall fortgå utan inställda eller uppskjutna moment och vi ser nu fram emot att återgå till den normala verksamheten.

Omdömen

Här följer några av våra nuvarande elevers omdömen om hur vi lyckats med omställningen till distansundervisning:
Jag tycker ni skött detta bra som helhet, och även de enskilda föreläsarna. För egen del så föredrar jag t.o.m. distansundervisningen! Utmärkt program som fungerar lätt och intuitivt där man både kan ge skriftliga kommentarer/frågor och muntliga på ett lätt sätt.
Upplever att ni lyckats bra med omställningen till distansutbildning.
Jag tycker att Kognio har klarat omställningen till distansundervisning väl. Tydlig kommunikation och duktiga föreläsare har gjort att jag känner att jag har kunnat tillgodogöra mig materialet på ett bra sätt.
Mycket bra! Passar utmärkt med live-streamade föreläsningar för mig som annars behöver pendla. Sparar mycket tid.
Kul och kreativt att lära sig kbt via distans! Fungerar fint att tillgodogöra sig utbildningen via distans. Möjlighet ges till gruppövningar med mera.
Det fungerar helt utmärkt med distansundervisning. Ser gärna mer av detta.
Det fungerar väldigt bra med föreläsningar och gruppövningar på distans/online!
Jag tycker distansundervisningen fungerar över förväntan. Givetvis ser jag fram emot att allt kommer gå tillbaka till det normala, men tills det sker är allt ok, och jag är även positiv till Zoom som program.
Jag tycker utbildningen borde kunna ges till en stor del på distans.
På det hela har det gått mycket smidigt! Bra jobbat!
En av våra lärare säger såhär:
I terapierna arbetar vi med problemlösning och beteendeexperiment. I undervisningen lever vi nu som vi lär och vi får ny kunskap och positiva erfarenheter. Det fungerar!
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.
Läs policydokumentet på föreningens hemsida
Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm.
Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.