Våra steg 1 utbildningar i KBT genomförs som planerat

Uppdaterad: 210512

Sedan den 18 mars 2020 har Kognio i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bedrivit distansundervisning - med gott resultat. I juni lättade emellertid FHM restriktionerna för universitet och högskola och landets lärosäten öppnade inför hösten upp för viss campusbaserad undervisning. Kognio beslöt därför, i likhet med universiteten, att bedriva viss undervisning på plats men fram till årsskiftet 20/21 huvudsakligen per distans. Vi följer fortfarande FHM´s rekommendationer för att undvika smittspridning av Covid-19 och vårt beslut att fortsätta undervisa på distans till den 31 maj förlängs nu, i första hand, till den 15 augusti 2021. Vår förhoppning är att höstens verksamhet ska kunna ske på plats!

Handledning

Budskapet från regionen är att klinisk verksamhet ska fortgå i den mån det är möjligt. Vår handledning har under den gångna perioden kunnat genomföras dels på distans och dels på plats i Kognios lokaler. Rutiner för detta finns på plats, men vi kommer framöver, givet det rådande krisläget, välja den form för verksamheten som erbjuder högst kvalitet.

Undervisning

Våra steg 1 utbildningar har som framgår av ovan genomförts som planerat utan avbrott. Vi har trots de begränsningar som den akuta situationen med Covid-19/Corona medfört genomfört all undervisning med gott resultat, tack vare ett avancerat, nätbaserat mötessystem. Såväl lärare som studenter är överens om att metoden är väl fungerande och bibehåller en god kvalitet på undervisningen. Även interaktiva moment såsom grupparbeten har kunnat genomföras enligt plan, på distans. Vi och våra studenter är överens om att omställningen från fysisk till nätbaserad undervisning har skett så smidigt det är möjligt, givet situationen vi befinner oss i. Vår yttersta prioritering är att våra utbildningar skall fortgå utan inställda eller uppskjutna moment och vi ser nu fram emot att återgå till den normala verksamheten.

Omdömen

Här följer några av våra nuvarande elevers omdömen om hur vi lyckats med omställningen till distansundervisning:
Jag tycker ni skött detta bra som helhet, och även de enskilda föreläsarna. För egen del så föredrar jag t.o.m. distansundervisningen! Utmärkt program som fungerar lätt och intuitivt där man både kan ge skriftliga kommentarer/frågor och muntliga på ett lätt sätt.
Upplever att ni lyckats bra med omställningen till distansutbildning.
Jag tycker att Kognio har klarat omställningen till distansundervisning väl. Tydlig kommunikation och duktiga föreläsare har gjort att jag känner att jag har kunnat tillgodogöra mig materialet på ett bra sätt.
Mycket bra! Passar utmärkt med live-streamade föreläsningar för mig som annars behöver pendla. Sparar mycket tid.
Kul och kreativt att lära sig kbt via distans! Fungerar fint att tillgodogöra sig utbildningen via distans. Möjlighet ges till gruppövningar med mera.
Det fungerar helt utmärkt med distansundervisning. Ser gärna mer av detta.
Det fungerar väldigt bra med föreläsningar och gruppövningar på distans/online!
Jag tycker distansundervisningen fungerar över förväntan. Givetvis ser jag fram emot att allt kommer gå tillbaka till det normala, men tills det sker är allt ok, och jag är även positiv till Zoom som program.
Jag tycker utbildningen borde kunna ges till en stor del på distans.
På det hela har det gått mycket smidigt! Bra jobbat!
En av våra lärare säger såhär:
I terapierna arbetar vi med problemlösning och beteendeexperiment. I undervisningen lever vi nu som vi lär och vi får ny kunskap och positiva erfarenheter. Det fungerar!
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs policydokumentet på föreningens hemsida
Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Våra steg 1 utbildningar i KBT genomförs som planerat

Uppdaterad: 210512

Sedan den 18 mars 2020 har Kognio i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bedrivit distansundervisning - med gott resultat. I juni lättade emellertid FHM restriktionerna för universitet och högskola och landets lärosäten öppnade inför hösten upp för viss campusbaserad undervisning. Kognio beslöt därför, i likhet med universiteten, att bedriva viss undervisning på plats men fram till årsskiftet 20/21 huvudsakligen per distans. Vi följer fortfarande FHM´s rekommendationer för att undvika smittspridning av Covid-19 och vårt beslut att fortsätta undervisa på distans till den 31 maj förlängs nu, i första hand, till den 15 augusti 2021. Vår förhoppning är att höstens verksamhet ska kunna ske på plats!

Handledning

Budskapet från regionen är att klinisk verksamhet ska fortgå i den mån det är möjligt. Vår handledning har under den gångna perioden kunnat genomföras dels på distans och dels på plats i Kognios lokaler. Rutiner för detta finns på plats, men vi kommer framöver, givet det rådande krisläget, välja den form för verksamheten som erbjuder högst kvalitet.

Undervisning

Våra steg 1 utbildningar har som framgår av ovan genomförts som planerat utan avbrott. Vi har trots de begränsningar som den akuta situationen med Covid-19/Corona medfört genomfört all undervisning med gott resultat, tack vare ett avancerat, nätbaserat mötessystem. Såväl lärare som studenter är överens om att metoden är väl fungerande och bibehåller en god kvalitet på undervisningen. Även interaktiva moment såsom grupparbeten har kunnat genomföras enligt plan, på distans. Vi och våra studenter är överens om att omställningen från fysisk till nätbaserad undervisning har skett så smidigt det är möjligt, givet situationen vi befinner oss i. Vår yttersta prioritering är att våra utbildningar skall fortgå utan inställda eller uppskjutna moment och vi ser nu fram emot att återgå till den normala verksamheten.

Omdömen

Här följer några av våra nuvarande elevers omdömen om hur vi lyckats med omställningen till distansundervisning:
Jag tycker ni skött detta bra som helhet, och även de enskilda föreläsarna. För egen del så föredrar jag t.o.m. distansundervisningen! Utmärkt program som fungerar lätt och intuitivt där man både kan ge skriftliga kommentarer/frågor och muntliga på ett lätt sätt.
Upplever att ni lyckats bra med omställningen till distansutbildning.
Jag tycker att Kognio har klarat omställningen till distansundervisning väl. Tydlig kommunikation och duktiga föreläsare har gjort att jag känner att jag har kunnat tillgodogöra mig materialet på ett bra sätt.
Mycket bra! Passar utmärkt med live-streamade föreläsningar för mig som annars behöver pendla. Sparar mycket tid.
Kul och kreativt att lära sig kbt via distans! Fungerar fint att tillgodogöra sig utbildningen via distans. Möjlighet ges till gruppövningar med mera.
Det fungerar helt utmärkt med distansundervisning. Ser gärna mer av detta.
Det fungerar väldigt bra med föreläsningar och gruppövningar på distans/online!
Jag tycker distansundervisningen fungerar över förväntan. Givetvis ser jag fram emot att allt kommer gå tillbaka till det normala, men tills det sker är allt ok, och jag är även positiv till Zoom som program.
Jag tycker utbildningen borde kunna ges till en stor del på distans.
På det hela har det gått mycket smidigt! Bra jobbat!
En av våra lärare säger såhär:
I terapierna arbetar vi med problemlösning och beteendeexperiment. I undervisningen lever vi nu som vi lär och vi får ny kunskap och positiva erfarenheter. Det fungerar!
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs policydokumentet på föreningens hemsida
Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm. Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Våra steg 1 utbildningar i KBT genomförs som planerat

Uppdaterad: 210512

Sedan den 18 mars 2020 har Kognio i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bedrivit distansundervisning - med gott resultat. I juni lättade emellertid FHM restriktionerna för universitet och högskola och landets lärosäten öppnade inför hösten upp för viss campusbaserad undervisning. Kognio beslöt därför, i likhet med universiteten, att bedriva viss undervisning på plats men fram till årsskiftet 20/21 huvudsakligen per distans. Vi följer fortfarande FHM´s rekommendationer för att undvika smittspridning av Covid-19 och vårt beslut att fortsätta undervisa på distans till den 31 maj förlängs nu, i första hand, till den 15 augusti 2021. Vår förhoppning är att höstens verksamhet ska kunna ske på plats!

Handledning

Budskapet från regionen är att klinisk verksamhet ska fortgå i den mån det är möjligt. Vår handledning har under den gångna perioden kunnat genomföras dels på distans och dels på plats i Kognios lokaler. Rutiner för detta finns på plats, men vi kommer framöver, givet det rådande krisläget, välja den form för verksamheten som erbjuder högst kvalitet.

Undervisning

Våra steg 1 utbildningar har som framgår av ovan genomförts som planerat utan avbrott. Vi har trots de begränsningar som den akuta situationen med Covid-19/Corona medfört genomfört all undervisning med gott resultat, tack vare ett avancerat, nätbaserat mötessystem. Såväl lärare som studenter är överens om att metoden är väl fungerande och bibehåller en god kvalitet på undervisningen. Även interaktiva moment såsom grupparbeten har kunnat genomföras enligt plan, på distans. Vi och våra studenter är överens om att omställningen från fysisk till nätbaserad undervisning har skett så smidigt det är möjligt, givet situationen vi befinner oss i. Vår yttersta prioritering är att våra utbildningar skall fortgå utan inställda eller uppskjutna moment och vi ser nu fram emot att återgå till den normala verksamheten.

Omdömen

Här följer några av våra nuvarande elevers omdömen om hur vi lyckats med omställningen till distansundervisning:
Jag tycker ni skött detta bra som helhet, och även de enskilda föreläsarna. För egen del så föredrar jag t.o.m. distansundervisningen! Utmärkt program som fungerar lätt och intuitivt där man både kan ge skriftliga kommentarer/frågor och muntliga på ett lätt sätt.
Upplever att ni lyckats bra med omställningen till distansutbildning.
Jag tycker att Kognio har klarat omställningen till distansundervisning väl. Tydlig kommunikation och duktiga föreläsare har gjort att jag känner att jag har kunnat tillgodogöra mig materialet på ett bra sätt.
Mycket bra! Passar utmärkt med live-streamade föreläsningar för mig som annars behöver pendla. Sparar mycket tid.
Kul och kreativt att lära sig kbt via distans! Fungerar fint att tillgodogöra sig utbildningen via distans. Möjlighet ges till gruppövningar med mera.
Det fungerar helt utmärkt med distansundervisning. Ser gärna mer av detta.
Det fungerar väldigt bra med föreläsningar och gruppövningar på distans/online!
Jag tycker distansundervisningen fungerar över förväntan. Givetvis ser jag fram emot att allt kommer gå tillbaka till det normala, men tills det sker är allt ok, och jag är även positiv till Zoom som program.
Jag tycker utbildningen borde kunna ges till en stor del på distans.
På det hela har det gått mycket smidigt! Bra jobbat!
En av våra lärare säger såhär:
I terapierna arbetar vi med problemlösning och beteendeexperiment. I undervisningen lever vi nu som vi lär och vi får ny kunskap och positiva erfarenheter. Det fungerar!
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT

Auktoriserade utbildningar

Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.
Läs policydokumentet på föreningens hemsida
Prova på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen att prova på hur det är att vara elev på vår steg-1 utbildning i KBT. Sitt med under en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm.
Läs mer och anmäl dig

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Nyhetsbrev