Innehåll och metoder

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1)

Utbildningen, som genomförs under fyra terminer, följer den av UHÄ 1978 fastställda studieplanen för steg 1 motsvarande 45 högskolepoäng (enligt Bolognaöverenskommelsen, tidigare 30 universitetspoäng).

Den ger del av behörighet att söka tillträde till det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2) och är auktoriserad av sfKBT (Svenska föreningen för kognitiv och beteendeinriktade terapier).

Utbildningen omfattar föreläsningar/seminarier (ca 4 timmar per vecka under tre terminer, totalt ca 270 lektionstimmar) samt handledning i små grupper (120 timmar över termin 2-4). Den omfattar

 • praktiska övningar,
 • eget terapeutiskt arbete,
 • handledning,
 • egenterapi,
 • litteraturstudier.

Utbildningen avser att förmedla kunskaper i basala psykoterapeutiska principer och metoder samt att ge en allsidig orientering i relevant psykologi och psykopatologi, psykoterapeutisk intervjuteknik samt psykoterapeutiska samtal. Utbildningen avser även att ge en allmän orientering i olika psykoterapeutiska metoder.

Obligatorisk närvaro tillämpas.

För att erhålla utbildningsbevis erfordras även individuell egenterapi på 30 timmar alt 60 timmar i grupp. Denna egenterapi ingår ej i anordnad utbildning.

Innehåll

Utbildningen genomförs på halvfart med en föreläsningsdag per vecka i kombination med regelbunden handledning och litteraturstudier.
KURS A
Ramkurs
Information kring uppläggning och innehåll, klargörande av mål och delmål samt evaluering.
KURS B
Utvecklingspsykologi: olika utvecklingsteorietiska perspektiv
 • Kognitiv teori och den kognitiva utvecklingen
 • Affektteori
 • Socio-emotionell utveckling med anknytningsteori och självutvecklingsteori
 • Inlärningspsykologiska teorier
 • Evolutionsteori
KURS C
Kognitiv beteendeterapeutisk metod

CI: Grunder och samtalsmetodik:

 • grundläggande teori, begrepp och metod
 • samtalsmetodik

CII: Psykopatologi, diagnostik, fallformulering och behandlingsstrategier:

 • ångesttillstånd
 • depressiva tillstånd

CIII: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier.

Orientering i:

 • komplex problematik
 • psykotiska tillstånd
 • personlighetsstörningar
 • psykosomatik
 • neurospykologiska funktionshinder

CIV: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier:

 • grupp, barn, ungdomar samt familjebehandling
 • gruppterapi
 • behandling av barn, ungdomar och familj
KURS D
Angränsade psykoterapeutiska behandlingsmetoder
 • Radikal behaviourism
 • Psykodynamisk terapi
KURS E
Vidgad tillämpning av KBT
 • ACT
 • Dialektisk beteendeterapi
 • Mindfulness och KBT
KURS G
Vetenskapsteori och utvärderingsfrågor
Kunskapsbegreppet, vetenskaplig förklaring och arbetssätt. Psykoterapiforskning.
KURS F
Etik
Juridiska och etiska frågeställningar för psykoterapeuter.
KURS H
Handledning i grupp
Handledning i liten grupp (3-4 deltagare). Handledningen genomförs på minst två (videoinspelade) fullständiga behandlingar per deltagare. Tillgång till videokamera för egna inspelningar är ett krav då varje session skall spelas in.

Egenterapi

Egenterapi omfattande 30 timmar skall ges av legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och får inte vara äldre än 10 år. Terapin kan delas upp i två skilda individuella terapier, eller i individuell och gruppterapi, under förutsättning att minst 15 av timmarna utgörs av individualterapi med KBT-inriktning.

Examination

På utbildningens olika delar samt på utbildningen i dess helhet sätts betyg godkänd eller underkänd. Efter genomgången utbildning utfärdas utbildningsbevis. Saknas egenterapi utfärdas kursintyg, vilket inte ger behörighet till steg-2 (se ovan) eller formell behörighet att behandla med metodiken.

Innehåll och metoder

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1)

Utbildningen, som genomförs under fyra terminer, följer den av UHÄ 1978 fastställda studieplanen för steg 1 motsvarande 45 högskolepoäng (enligt Bolognaöverenskommelsen, tidigare 30 universitetspoäng).

Den ger del av behörighet att söka tillträde till det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2) och är auktoriserad av sfKBT (Svenska föreningen för kognitiv och beteendeinriktade terapier).

Utbildningen omfattar föreläsningar/seminarier (ca 4 timmar per vecka under tre terminer, totalt ca 270 lektionstimmar) samt handledning i små grupper (120 timmar över termin 2-4). Den omfattar

 • praktiska övningar,
 • eget terapeutiskt arbete,
 • handledning,
 • egenterapi,
 • litteraturstudier.

Utbildningen avser att förmedla kunskaper i basala psykoterapeutiska principer och metoder samt att ge en allsidig orientering i relevant psykologi och psykopatologi, psykoterapeutisk intervjuteknik samt psykoterapeutiska samtal. Utbildningen avser även att ge en allmän orientering i olika psykoterapeutiska metoder.

Obligatorisk närvaro tillämpas.

För att erhålla utbildningsbevis erfordras även individuell egenterapi på 30 timmar alt 60 timmar i grupp. Denna egenterapi ingår ej i anordnad utbildning.

Innehåll

Utbildningen genomförs på halvfart med en föreläsningsdag per vecka i kombination med regelbunden handledning och litteraturstudier.
KURS A
Ramkurs
Information kring uppläggning och innehåll, klargörande av mål och delmål samt evaluering.
KURS B
Utvecklingspsykologi: olika utvecklingsteorietiska perspektiv
 • Kognitiv teori och den kognitiva utvecklingen
 • Affektteori
 • Socio-emotionell utveckling med anknytningsteori och självutvecklingsteori
 • Inlärningspsykologiska teorier
 • Evolutionsteori
KURS C
Kognitiv beteendeterapeutisk metod

CI: Grunder och samtalsmetodik:

 • grundläggande teori, begrepp och metod
 • samtalsmetodik

CII: Psykopatologi, diagnostik, fallformulering och behandlingsstrategier:

 • ångesttillstånd
 • depressiva tillstånd

CIII: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier.

Orientering i:

 • komplex problematik
 • psykotiska tillstånd
 • personlighetsstörningar
 • psykosomatik
 • neurospykologiska funktionshinder

CIV: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier:

 • grupp, barn, ungdomar samt familjebehandling
 • gruppterapi
 • behandling av barn, ungdomar och familj
KURS D
Angränsade psykoterapeutiska behandlingsmetoder
 • Radikal behaviourism
 • Psykodynamisk terapi
KURS E
Vidgad tillämpning av KBT
 • ACT
 • Dialektisk beteendeterapi
 • Mindfulness och KBT
KURS G
Vetenskapsteori och utvärderingsfrågor
Kunskapsbegreppet, vetenskaplig förklaring och arbetssätt. Psykoterapiforskning.
KURS F
Etik
Juridiska och etiska frågeställningar för psykoterapeuter.
KURS H
Handledning i grupp
Handledning i liten grupp (3-4 deltagare). Handledningen genomförs på minst två (videoinspelade) fullständiga behandlingar per deltagare. Tillgång till videokamera för egna inspelningar är ett krav då varje session skall spelas in.

Egenterapi

Egenterapi omfattande 30 timmar skall ges av legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och får inte vara äldre än 10 år. Terapin kan delas upp i två skilda individuella terapier, eller i individuell och gruppterapi, under förutsättning att minst 15 av timmarna utgörs av individualterapi med KBT-inriktning.

Examination

På utbildningens olika delar samt på utbildningen i dess helhet sätts betyg godkänd eller underkänd. Efter genomgången utbildning utfärdas utbildningsbevis. Saknas egenterapi utfärdas kursintyg, vilket inte ger behörighet till steg-2 (se ovan) eller formell behörighet att behandla med metodiken.