Steg 1 KBT halvdistans

Genomför vår steg 1 utbildning i KBT på längre pendelavstånd

Vår steg 1 utbildning i KBT genomförs i våra lokaler i centrala Lund. Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag per vecka. De flesta av våra studenter har sin hemvist i Skåne-regionen, men det är fullt möjligt för dig som bor på mer avlägsen ort att genomföra utbildningen på halvdistans. 

Halvdistans

Undervisningen på vår utbildning är platsbunden och som student är du på plats en dag i veckan. Närmare bestämt en och samma veckodag under hela utbildningen. Enstaka undantag kan förekomma, men det max 2-3 gånger per utbildning. Den platsbundna undervisningen kombineras med litteraturstudier på egen hand. Möjligheten finns således att genomföra utbildningen även på längre pendelavstånd (vi har exempelvis haft studerande från Linköping).

Undervisingsdag

En vanlig undervisningsdag hos oss ser ut som följer: ett 2-timmars pass handledning på förmiddagen samt en 4 timmars föreläsning på eftermiddagen. Termin 1 är ett undantag och består till större delen av heldagsföreläsningar. All handledning och undervisning äger rum i våra lokaler belägna centralt i Lund.

Enkelt att pendla

Till oss är det enkelt att pendla. En 5-10 minuters promenad till centralstationen i Lund ger dig tillgång till täta tåg- och bussförbindelser.

Pendlingstiden kan användas till att lyssna på musik, läsa igenom anteckningar från dagens föreläsning eller diskutera/småprata med någon kursare. Eller bara ta det lugnt. Varianterna är lika många som det finns pendlare.

Plats

Kognio- Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund.

Läs mer om vår Steg 1 i KBT
Steg 1 KBT halvdistans
Halvdistans. Vår steg 1 utbildning i KBT ges på halvfart med en undervisningsdag per vecka.
Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.
Steg 1 KBT halvdistans

Steg 1 KBT halvdistans

Genomför vår steg 1 utbildning i KBT på längre pendelavstånd

Vår steg 1 utbildning i KBT genomförs i våra lokaler i centrala Lund. Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag per vecka. De flesta av våra studenter har sin hemvist i Skåne-regionen, men det är fullt möjligt för dig som bor på mer avlägsen ort att genomföra utbildningen på halvdistans. 

Halvdistans

Undervisningen på vår utbildning är platsbunden och som student är du på plats en dag i veckan. Närmare bestämt en och samma veckodag under hela utbildningen. Enstaka undantag kan förekomma, men det max 2-3 gånger per utbildning. Den platsbundna undervisningen kombineras med litteraturstudier på egen hand. Möjligheten finns således att genomföra utbildningen även på längre pendelavstånd (vi har exempelvis haft studerande från Linköping).

Undervisingsdag

En vanlig undervisningsdag hos oss ser ut som följer: ett 2-timmars pass handledning på förmiddagen samt en 4 timmars föreläsning på eftermiddagen. Termin 1 är ett undantag och består till större delen av heldagsföreläsningar. All handledning och undervisning äger rum i våra lokaler belägna centralt i Lund.

Enkelt att pendla

Till oss är det enkelt att pendla. En 5-10 minuters promenad till centralstationen i Lund ger dig tillgång till täta tåg- och bussförbindelser.

Pendlingstiden kan användas till att lyssna på musik, läsa igenom anteckningar från dagens föreläsningar eller diskutera/småprata med någon kursare. Eller bara ta det lugnt. Varianterna är lika många som det finns pendlare.

Plats

Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund

Läs mer om vår Steg 1 i KBT
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.
Steg 1 KBT halvdistans

Steg 1 KBT halvdistans

Genomför vår steg 1 utbildning i KBT på längre pendelavstånd

Vår steg 1 utbildning i KBT genomförs i våra lokaler i centrala Lund. Utbildningen ges på halvfart med en undervisningsdag per vecka. De flesta av våra studenter har sin hemvist i Skåne-regionen, men det är fullt möjligt för dig som bor på mer avlägsen ort att genomföra utbildningen på halvdistans. 

Halvdistans

Undervisningen på vår utbildning är platsbunden och som student är du på plats en dag i veckan. Närmare bestämt en och samma veckodag under hela utbildningen. Enstaka undantag kan förekomma, men det max 2-3 gånger per utbildning. Den platsbundna undervisningen kombineras med litteraturstudier på egen hand. Möjligheten finns således att genomföra utbildningen även på längre pendelavstånd (vi har exempelvis haft studerande från Linköping).

Undervisingsdag

En vanlig undervisningsdag hos oss ser ut som följer: ett 2-timmars pass handledning på förmiddagen samt en 4 timmars föreläsning på eftermiddagen. Termin 1 är ett undantag och består till större delen av heldagsföreläsningar. All handledning och undervisning äger rum i våra lokaler belägna centralt i Lund.

Enkelt att pendla

Till oss är det enkelt att pendla. En 5-10 minuters promenad till centralstationen i Lund ger dig tillgång till täta tåg- och bussförbindelser.

Pendlingstiden kan användas till att lyssna på musik, läsa igenom anteckningar från dagens föreläsningar eller diskutera/småprata med någon kursare. Eller bara ta det lugnt. Varianterna är lika många som det finns pendlare.

Plats

Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund.

Läs mer om vår steg 1 i KBT
Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg-1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.