Behörighet

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1)

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.

A. Allmän behörighet

Har den som uppfyller något av följande krav:

 1. Utbildning i treårig gymnasieskola: har slutbetyg från ett nationellt program (eller Komvux) och fått lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
 2. Utbildning i tvåårig gymnasieskola:
  • har avgångsbetyg från en fullständig minst två-årig utbildning i gymnasieskolan (eller annan likvärdig utbildning).
  • har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje eller något program i gymnasieskolan.
 3. Ålder och yrkesverksamhet:
  • fyller 25 år senast under det kalenderår under vilket utbildningen börjar och varit yrkesverksam i minst fyra år (minst halvtid, minst tremånadersperioder) före det kalenderhalvår utbildningen börjar.
  • har kunskaper i svenska motsvarande kurs B och engelska motsvarande kurs A.

B. Särskild behörighet

Den sökande skall ha en människovårdande yrkesutbildning och under studietiden vara professionellt verksam med människovårdande inriktning under minst 50% av en heltidsanställning.

Den studerande skall under utbildningstiden, styrkt med intyg från verksamhetsansvarig eller arbetsgivare, ha möjlighet att bedriva terapeutiskt arbete. Den sökande skall också skaffa sig tillgång till minst tre lämpliga klienter för det handledda klientarbetet.

C. Urvalskriterier

Arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning samt genomgången introduktionskurs i KBT (den s.k. veckokursen om 50 timmar) är meriterande och beaktas vid urvalet av de sökande.

Behörighet

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1)

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.

A. Allmän behörighet

Har den som uppfyller något av följande krav:

 1. Utbildning i treårig gymnasieskola: har slutbetyg från ett nationellt program (eller Komvux) och fått lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
 2. Utbildning i tvåårig gymnasieskola:
  • har avgångsbetyg från en fullständig minst två-årig utbildning i gymnasieskolan (eller annan likvärdig utbildning).
  • har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje eller något program i gymnasieskolan.
 3. Ålder och yrkesverksamhet:
  • fyller 25 år senast under det kalenderår under vilket utbildningen börjar och varit yrkesverksam i minst fyra år (minst halvtid, minst tremånadersperioder) före det kalenderhalvår utbildningen börjar.
  • har kunskaper i svenska motsvarande kurs B och engelska motsvarande kurs A.

B. Särskild behörighet

Den sökande skall ha en människovårdande yrkesutbildning och under studietiden vara professionellt verksam med människovårdande inriktning under minst 50% av en heltidsanställning.

Den studerande skall under utbildningstiden, styrkt med intyg från verksamhetsansvarig eller arbetsgivare, ha möjlighet att bedriva terapeutiskt arbete. Den sökande skall också skaffa sig tillgång till minst tre lämpliga klienter för det handledda klientarbetet.

C. Urvalskriterier

Arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning samt genomgången introduktionskurs i KBT (den s.k. veckokursen om 50 timmar) är meriterande och beaktas vid urvalet av de sökande.