Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv


 • Kursstart

  22 augusti 2019

 • Plats

  Annedalsvägen 9G, Lund | Karta

 • Kursavgift

  125 000 kr (156 250 inkl. moms)

 • Halvdistans

  En undervisningsdag per vecka (företrädesvis torsdagar).

 • 4 terminer

  Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över 4 terminer (motsv. 45 hp).

 • Prova på-besök

  Sitt med under en lektion, träffa kursledare och elever mm. Läs mer

 • Inbjudan

  PDF-fil. Laddar ner

 • Räntefri delbetalning

  Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag.

 • Kontakta kursledaren

  Jan-Erik Nilsson – 0702-07 43 52 | jan-erik.nilsson@kognio.se

 • Anmälan

  Länk till anmälningsformulärSteg-1 utbildning i KBT
En unik steg-1 utbildning i KBT vars innehåll är anpassat för behandling av barn och ungdom med utgångspunkt i familjen!
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Vår steg-1 utbildning ger dig!

270 lärarledda timmar

Vi anlitar lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss:

 • är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT
 • har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden

Avsteg från denna princip förekommer i några fall. Detta motiveras av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.

120 timmar handledning

För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg-1 nivån).

Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studerande:

 • på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg-1)
 • vid psykoterapeutprogrammet (steg-2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet

Behörighet att söka till steg-2

Vår steg-1 utbildning är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Den uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg-1 utbildning. Utbildningen ger också behörighet att söka tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg-2).

Behandlarkompetens

Under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg-1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.

Auktoriserad utbildning

Utbildningen är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.

Läs föreningens policydokument

Om utbildningen


Syfte

Utbildningen syftar till att ge breda och djupa kunskaper om KBT avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder inom KBT.

Utbildningen syftar också till att förmedla kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med:

 • ångestproblematik
 • depressiva besvär
 • utagerande beteenden

Utbildningen syftar även till orientera hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom:

 • ätstörningar
 • psykossjukdomar
 • neuropsykologiska funktionshinder
 • svårare psykologisk problematik hos späda och små barn

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

Läs mer om innehåll och metoder

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning, i synnerhet personal inom:

 • specialist - BUP
 • Första linjen
 • socialtjänsten
 • HVB och skola
 • Statens Institutionsstyrelse (SiS)
Psykologer/psykoterapeuter med psykodynamisk terapiutbildningInformation om komplettering med KBT på steg-1 nivå

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.
Läs mer om behörighet till utbildningen

Lärare och handledare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg-2).

Lång erfarenhet

Vi har genomfört
0
steg-1 utbildningar i KBT sedan starten 1990

Möt två av våra lärare

Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.

Prova-på-besök: steg-1 utbildning i KBT

Prova på-besök

Välkommen på besök! Prova på en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm.
Läs mer och anmäl dig

FAQ

Frågor och svar


Omdöme

Vad tidigare deltagare säger om utbildningen


Jag hade väldigt höga förväntningar när utbildningen startade. Jag är idag mycket nöjd och stolt. Tack Kognio!
Carola Falkman
SOCIALPEDAGOG

Hög nivå på Kognios utbildning. Professionellt upplägg och professionella föreläsare rakt igenom. Mycket bra genomförande av utbildningen. Kan varmt rekommendera!

Bitte Johnsson
SKOLSJUKSKÖTERSKA

Hög kvalitet på föreläsarna

Marie Ohlander
Barn- och ungdomspsykiatrisk kurator
Anneli Jönsson
Specialistsjuksköterska Psykiatri

En ny utbildning i KBT

Vi är glada att kunna presentera en för svenska förhållanden helt ny steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom. I denna har vi med hjälp av tre mycket erfarna barnpsykologer (leg. psykoterapeuter och handledare i KBT) tagit till vara våra erfarenheter från ordinarie vuxenutbildningar och anpassat innehållet till att tillgodose de behov som ställs vid behandling av barn och ungdom. Framför allt ville vi framhäva familjeperspektivet i utbildningen och av resultatet i den nya utbildningen märks att den är väl förankrad i gedigna erfarenheter från arbete med klienter vid våra barn- och ungdomsmottagningar.

Kursledare

Katrin och Eva-Lena undervisar på merparten av utbildningsmomenten och bedriver all handledning på utbildningen. Resterande undervisning ges av erfarna föreläsare från våra ordinarie grundutbildningar i KBT.

  Katrin Bernstad, kursledare steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

  Katrin Bernstad

  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad med KBT-inriktning. Katrin arbetar sedan många år tillbaka inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon handleder och undervisar i kliniska verksamheter, på psykoterapeut programmen vid Lunds universitet och på Kognio. Katrin anlitas ofta, både av inhemska och utländska uppdragsgivare, för att föreläsa om terapeutiskt arbete med små barn, samspel och föräldraskap.
  Eva-Lena Skogsblad, kursledare steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

  Eva-Lena Skogsblad

  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledarutbildad med KBT-inriktning. Är sedan många år kliniskt verksam inom öppenvården vid Barn- och ungdomspsykiatrin. Handleder på psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet samt undervisar och handleder vid steg-1 utbildning på Kognio. Handleder i barnpsykiatriskt arbete med familjeperspektiv även inom kliniska verksamheter.

  Kursansvarig


  Jan-Erik Nilsson, Kursansvarig för steg-1 utbildning i KBT
  Jan-Erik Nilsson
  Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning KBT
  Ring0702-07 43 52 Skicka mejljan-erik.nilsson@kognio.se
  AnmälanLänk till anmälningsformulär

  Dela vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

  Steg-1 utbildning i KBT

  Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv


  • Kursstart

   22 augusti 2019

  • Plats

   Annedalsvägen 9G, Lund | Karta

  • Kursavgift

   125 000 kr (156 250 inkl. moms)

  • Halvdistans

   En undervisningsdag per vecka (företrädesvis torsdagar).

  • 4 terminer

   Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över 4 terminer (motsv. 45 hp).

  • Prova på-besök

   Sitt med under en lektion, träffa kursledare och elever mm. Läs mer

  • Inbjudan

   PDF-fil. Laddar ner

  • Räntefri delbetalning

   Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag.

  • Kontakta kursledaren

   Jan-Erik Nilsson – 0702-07 43 52 | jan-erik.nilsson@kognio.se

  • Anmälan

   Länk till anmälningsformulär  Steg-1 utbildning i KBT inriktning barn och ungdom
  En unik steg-1 utbildning i KBT vars innehåll är anpassat för behandling av barn och ungdom med utgångspunkt i familjen!
  Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

  Lång erfarenhet

  Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

  Vår steg-1 utbildning ger dig!

  270 lärarledda timmar

  Vi anlitar lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss:

  • är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT
  • har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden

  Avsteg från denna princip förekommer i några fall. Detta motiveras av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.

  120 timmar handledning

  För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg-1 nivån).

  Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studerande:

  • på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg-1)
  • vid psykoterapeutprogrammet (steg-2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Behörighet att söka till steg-2

  Vår steg-1 utbildning är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Den uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg-1 utbildning. Utbildningen ger också behörighet att söka tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg-2).

  Behandlarkompetens

  Under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg-1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.

  Auktoriserad utbildning

  Utbildningen är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.

  Läs föreningens policydokument

  Om utbildningen


  Syfte

  Utbildningen syftar till att ge breda och djupa kunskaper om KBT avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder inom KBT.

  Utbildningen syftar också till att förmedla kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med:

  • ångestproblematik
  • depressiva besvär
  • utagerande beteenden

  Utbildningen syftar även till orientera hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom:

  • ätstörningar
  • psykossjukdomar
  • neuropsykologiska funktionshinder
  • svårare psykologisk problematik hos späda och små barn

  Innehåll och metoder

  Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

  • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
  • det inlärningspsykologiska

  Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

  Läs mer om innehåll och metoder

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning, i synnerhet personal inom:

  • specialist - BUP
  • Första linjen
  • socialtjänsten
  • HVB och skola
  • Statens Institutionsstyrelse (SiS)
  Psykologer/psykoterapeuter med psykodynamisk terapiutbildningInformation om komplettering med KBT på steg-1 nivå

  Behörighet

  För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.
  Läs mer om behörighet till utbildningen

  Lärare och handledare

  Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

  Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg-2).

  Lång erfarenhet

  Vi har genomfört
  0
  steg-1 utbildningar i KBT sedan starten 1990

  Möt två av våra lärare

  Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
  Prova-på-besök: steg-1 utbildning i KBT

  Prova på-besök

  Välkommen på besök! Prova på en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm.
  Läs mer och anmäl dig

  FAQ

  Frågor och svar

  Omdöme

  Vad tidigare deltagare säger om utbildningen


  Jag hade väldigt höga förväntningar när utbildningen startade. Jag är idag mycket nöjd och stolt. Tack Kognio!
  Carola Falkman
  SOCIALPEDAGOG

  Hög nivå på Kognios utbildning. Professionellt upplägg och professionella föreläsare rakt igenom. Mycket bra genomförande av utbildningen. Kan varmt rekommendera!

  Bitte Johnsson
  SKOLSJUKSKÖTERSKA

  Hög kvalitet på föreläsarna

  Marie Ohlander
  Barn- och ungdomspsykiatrisk kurator
  Anneli Jönsson
  Specialistsjuksköterska Psykiatri

  En ny utbildning i KBT

  Vi är glada att kunna presentera en för svenska förhållanden helt ny steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom. I denna har vi med hjälp av tre mycket erfarna barnpsykologer (leg. psykoterapeuter och handledare i KBT) tagit till vara våra erfarenheter från ordinarie vuxenutbildningar och anpassat innehållet till att tillgodose de behov som ställs vid behandling av barn och ungdom. Framför allt ville vi framhäva familjeperspektivet i utbildningen och av resultatet i den nya utbildningen märks att den är väl förankrad i gedigna erfarenheter från arbete med klienter vid våra barn- och ungdomsmottagningar.

  Kursledare

  Katrin och Eva-Lena undervisar på merparten av utbildningsmomenten och bedriver all handledning på utbildningen. Resterande undervisning ges av erfarna föreläsare från våra ordinarie grundutbildningar i KBT.

  Katrin Bernstad, kursledare steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

  Katrin Bernstad

  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad med KBT-inriktning. Katrin arbetar sedan många år tillbaka inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon handleder och undervisar i kliniska verksamheter, på psykoterapeut programmen vid Lunds universitet och på Kognio. Katrin anlitas ofta, både av inhemska och utländska uppdragsgivare, för att föreläsa om terapeutiskt arbete med små barn, samspel och föräldraskap.
  Eva-Lena Skogsblad, kursledare steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

  Eva-Lena Skogsblad

  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledarutbildad med KBT-inriktning. Är sedan många år kliniskt verksam inom öppenvården vid Barn- och ungdomspsykiatrin. Handleder på psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet samt undervisar och handleder vid steg-1 utbildning på Kognio. Handleder i barnpsykiatriskt arbete med familjeperspektiv även inom kliniska verksamheter.

   Kursansvarig


   Jan-Erik Nilsson, Kursansvarig för steg-1 utbildning i KBT
   Jan-Erik Nilsson
   Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning KBT
   Ring0702-07 43 52 Skicka mejljan-erik.nilsson@kognio.se AnmälanLänk till anmälningsformulär

   Dela vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

   Steg-1 utbildning i KBT

   Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv


   • Kursstart

    22 augusti 2019

   • Plats

    Annedalsvägen 9G, Lund | Karta

   • Kursavgift

    125 000 kr (156 250 inkl. moms)

   • Halvdistans

    En undervisningsdag per vecka (företrädesvis torsdagar).

   • 4 terminer

    Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över 4 terminer (motsv. 45 hp).

   • Prova på-besök

    Sitt med under en lektion, träffa kursledare och elever mm. Läs mer

   • Inbjudan

    PDF-fil. Laddar ner

   • Räntefri delbetalning

    Erbjuder vi privatpersoner och mindre företag.

   • Kontakta kursledaren

    Jan-Erik Nilsson – 0702-07 43 52 | jan-erik.nilsson@kognio.se

   • Anmälan

    Länk till anmälningsformulär   Steg-1 utbildning i KBT inriktning barn och ungdom
   En unik steg-1 utbildning i KBT vars innehåll är anpassat för behandling av barn och ungdom med utgångspunkt i familjen!
   Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

   Lång erfarenhet

   Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

   Vår steg-1 utbildning ger dig!

   270 lärarledda timmar

   Vi anlitar lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss:

   • är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT
   • har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden

   Avsteg från denna princip förekommer i några fall. Detta motiveras av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.

   120 timmar handledning

   För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla våra handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg-1 nivån).

   Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studerande:

   • på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg-1)
   • vid psykoterapeutprogrammet (steg-2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet

   Behörighet att söka till steg-2

   Vår steg-1 utbildning är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Den uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg-1 utbildning. Utbildningen ger också behörighet att söka tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg-2).

   Behandlarkompetens

   Under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg-1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.

   Auktoriserad utbildning

   Utbildningen är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.

   Läs föreningens policydokument

   Om utbildningen


   Syfte

   Utbildningen syftar till att ge breda och djupa kunskaper om KBT avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder inom KBT.

   Utbildningen syftar också till att förmedla kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med:

   • ångestproblematik
   • depressiva besvär
   • utagerande beteenden

   Utbildningen syftar även till orientera hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom:

   • ätstörningar
   • psykossjukdomar
   • neuropsykologiska funktionshinder
   • svårare psykologisk problematik hos späda och små barn

   Innehåll och metoder

   Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

   • det kognitiva (informationsbearbetningsparadigmet)
   • det inlärningspsykologiska

   Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

   Läs mer om innehåll och metoder

   Målgrupp

   Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning, i synnerhet personal inom:

   • specialist - BUP
   • Första linjen
   • socialtjänsten
   • HVB och skola
   • Statens Institutionsstyrelse (SiS)
   Psykologer/psykoterapeuter med psykodynamisk terapiutbildningInformation om komplettering med KBT på steg-1 nivå

   Behörighet

   För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.
   Läs mer om behörighet till utbildningen

   Lärare och handledare

   Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden och merparten är leg. psykoterapeuter och handledarutbildade.

   Alla våra handledare är handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg-2).

   Lång erfarenhet

   Vi har genomfört
   0
   steg-1 utbildningar i KBT sedan starten 1990

   Möt två av våra lärare

   Möt två lärare på våra steg-1 utbildningar i KBT: Jens Knutsson och Anna Pardo.
   Prova-på-besök: steg-1 utbildning i KBT

   Prova på-besök

   Välkommen på besök! Prova på en lektion, träffa kursledaren, titta på våra lokaler mm.
   Läs mer och anmäl dig

   FAQ

   Frågor och svar

   Omdöme

   Vad tidigare deltagare säger om utbildningen


   Jag hade väldigt höga förväntningar när utbildningen startade. Jag är idag mycket nöjd och stolt. Tack Kognio!
   Carola Falkman
   SOCIALPEDAGOG

   Hög nivå på Kognios utbildning. Professionellt upplägg och professionella föreläsare rakt igenom. Mycket bra genomförande av utbildningen. Kan varmt rekommendera!

   Bitte Johnsson
   SKOLSJUKSKÖTERSKA

   Hög kvalitet på föreläsarna

   Marie Ohlander
   Barn- och ungdomspsykiatrisk kurator
   Anneli Jönsson
   Specialistsjuksköterska Psykiatri

   En ny utbildning i KBT

   Vi är glada att kunna presentera en för svenska förhållanden helt ny steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom. I denna har vi med hjälp av tre mycket erfarna barnpsykologer (leg. psykoterapeuter och handledare i KBT) tagit till vara våra erfarenheter från ordinarie vuxenutbildningar och anpassat innehållet till att tillgodose de behov som ställs vid behandling av barn och ungdom. Framför allt ville vi framhäva familjeperspektivet i utbildningen och av resultatet i den nya utbildningen märks att den är väl förankrad i gedigna erfarenheter från arbete med klienter vid våra barn- och ungdomsmottagningar.

   Kursledare

   Katrin och Eva-Lena undervisar på merparten av utbildningsmomenten och bedriver all handledning på utbildningen. Resterande undervisning ges av erfarna föreläsare från våra ordinarie grundutbildningar i KBT.

   Katrin Bernstad, kursledare steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

   Katrin Bernstad

   Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad med KBT-inriktning. Katrin arbetar sedan många år tillbaka inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon handleder och undervisar i kliniska verksamheter, på psykoterapeut programmen vid Lunds universitet och på Kognio. Katrin anlitas ofta, både av inhemska och utländska uppdragsgivare, för att föreläsa om terapeutiskt arbete med små barn, samspel och föräldraskap.
   Eva-Lena Skogsblad, kursledare steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom

   Eva-Lena Skogsblad

   Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledarutbildad med KBT-inriktning. Är sedan många år kliniskt verksam inom öppenvården vid Barn- och ungdomspsykiatrin. Handleder på psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet samt undervisar och handleder vid steg-1 utbildning på Kognio. Handleder i barnpsykiatriskt arbete med familjeperspektiv även inom kliniska verksamheter.

    Kursansvarig


    Jan-Erik Nilsson, Kursansvarig för steg-1 utbildning i KBT
    Jan-Erik Nilsson
    Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning KBT
    Ring0702-07 43 52 Skicka mejljan-erik.nilsson@kognio.se AnmälanLänk till anmälningsformulär

    Dela vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom