Steg 1 i KBT på distans

Med möjlighet till handledning på hemorten

Vår steg 1 i KBT på distans är, som namnet antyder, en utbildning som genomförs helt och hållet på distans. Utbildningen är till innehåll och metod identisk med vår ordinarie platsbundna utbildning. Men all undervisning liksom handledning sker online i realtid. 

Distansundervisning

Vi använder oss av webbaserade mötestjänster som är moderna och lättanvända verktyg för distansundervisning. Med hjälp av dessa kan vi skapa online möten som i stor utsträckning liknar en vanlig undervisningssituation i fysisk miljö. Erfarenheter säger oss däremot att en del studenter föredrar att få handledning på plats istället för på distans. 

Platsbunden handledning

För den som vill finns möjlighet att få handledning på hemorten. Du deltar givetvis då i undervisningen på distans medan du får handledning på plats, precis som i en vanlig campusbaserad utbildning. 

I dagsläget kan vi erbjuda platsbunden handledning i följande städer:

 • Lund
 • Malmö
 • Helsingborg
 • Göteborg
 • Stockholm
 • Umeå
Läs mer om vår steg 1 i KBT på distans
Steg 1 KBT distans med handledning på hemort
Steg 1 utbildning i KBT. Distansundervisning i kombination med platsbunden handledning.
sfKBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.
Steg 1 KBT distans med handledning på hemort

Steg 1 i KBT på distans

Med möjlighet till handledning på hemorten

Vår steg 1 i KBT på distans är, som namnet antyder, en utbildning som genomförs helt och hållet på distans. Utbildningen är till innehåll och metod identisk med vår ordinarie platsbundna utbildning. Men all undervisning liksom handledning sker online i realtid. 

Distansundervisning

Vi använder oss av webbaserade mötestjänster som är moderna och lättanvända verktyg för distansundervisning. Med hjälp av dessa kan vi skapa online möten som i stor utsträckning liknar en vanlig undervisningssituation i fysisk miljö. Erfarenheter säger oss däremot att en del studenter föredrar att få handledning på plats istället för på distans. 

Platsbunden handledning

För den som vill finns möjlighet att få handledning på hemorten. Du deltar givetvis då i undervisningen på distans medan du får handledning på plats, precis som i en vanlig campusbaserad utbildning. 

I dagsläget kan vi erbjuda platsbunden handledning i följande städer:

 • Lund
 • Malmö
 • Helsingborg
 • Göteborg
 • Stockholm
 • Umeå
Läs mer om vår steg 1 i KBT på distans
sfKBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.
Steg 1 KBT distans med handledning på hemort

Steg 1 i KBT på distans

Med möjlighet till handledning på hemorten

Vår steg 1 i KBT på distans är, som namnet antyder, en utbildning som genomförs helt och hållet på distans. Utbildningen är till innehåll och metod identisk med vår ordinarie platsbundna utbildning. Men all undervisning liksom handledning sker online i realtid. 

Distansundervisning

Vi använder oss av webbaserade mötestjänster som är moderna och lättanvända verktyg för distansundervisning. Med hjälp av dessa kan vi skapa online möten som i stor utsträckning liknar en vanlig undervisningssituation i fysisk miljö. Erfarenheter säger oss däremot att en del studenter föredrar att få handledning på plats istället för på distans. 

Platsbunden handledning

För den som vill finns möjlighet att få handledning på hemorten. Du deltar givetvis då i undervisningen på distans medan du får handledning på plats, precis som i en vanlig campusbaserad utbildning. 

I dagsläget kan vi erbjuda platsbunden handledning i följande städer:

 • Lund
 • Malmö
 • Helsingborg
 • Göteborg
 • Stockholm
 • Umeå
Läs mer om vår steg 1 i KBT på distans
sfKBT
Auktoriserad utbildning. Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen.