Festlig examensdag för första utbildningen i KBT för barn & ungdom

Jan-Erik Nilsson Steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom

Vädret visade sig från sin allra bästa sida då den första steg-1 utbildningen med inriktning mot barn och ungdom avslutades den 18 maj. Efter en gemensam träff på Kognio med lärare och kursledning för utvärdering av allt det som avhandlats under de gångna två åren samlades alla runt middagsbordet under bar himmel vid restaurangen Ítalia i Lund. Kvällen var varm, maten utmärkt och stämningen hög men det var med blandade känslor som Jan-Erik till sist tog till orda. Han ville tacka alla, studenter och lärare/handledare, för allt det goda arbete som ligger bakom den framgångsrika utbildningen och att Kognio nu kunde bidra med ytterligare välutbildade och kompetenta terapeuter. Innan den oundvikliga stunden kom då man skulle skiljas för sista gången lyckoönskade han alla och som ett tecken på detta förärade varje deltagare en fin röd ros.
  • Examensdag - Steg-1 i KBT med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv
  • Examensdag - Steg-1 i KBT med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv
  • Examensdag - Steg-1 i KBT med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv
  • Examensdag - Steg-1 i KBT med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv
  • Examensdag - Steg-1 i KBT med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv
  • Examensdag - Steg-1 i KBT med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv