Socialstyrelsens riktlinjer kritiseras av KBT-forskare i Lund

Socialstyrelsens riktlinjer kritiseras av KBT-forskare i lund.

Docent Sean Perrin, forskare och lärare i KBT vid Lunds Universitet framför i en intervju av vetenskapsradion (17/3, 2017) tung kritik mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av psykisk ohälsa. Han hävdar att valet av terapi inte är så betydelsefullt utan hur terapin genomförs. Vad som behövs och som saknas i riktlinjerna är hur kvalitetskontrollen av terapierna ska genomföras. Viktigt också menar han att patienterna är delaktiga i utformningen av terapin och att den individualiseras. Enligt mitt förmenande skulle det därmed tala mot manualisering av behandlingen, men då kan man invända att det är just på manualiserad behandling som evidensen baseras på. Hur får vi ihop detta?

I en kommentar till påståendet att KBT är effektivare än psykodynamisk terapi säger Sean att socialstyrelsen plockat russinen ur kakan och menar att man kan alltid hitta studier som stöder antingen den ena eller den andra terapiformen. Debatten lär fortsätta.

Lyssna och läs mer på Vetenskapsradion.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT

Uppdaterad: 221230