sfKBT

sfKBTs lokalförening bjuder in till föreläsning

Jan-Erik Nilsson sfKBT

I mars gästas Lund av hjärnforskaren, psykiatern och författaren Predrag Petrovic från Karolinska Institutet, Stockholm. Han är inbjuden av sfKBTs lokalförening i Sydsverige att föreläsa på temat Känslostormar – emotionell instabilitet och hjärnan.

Ny forskning har visat att emotionell instabilitet, kännetecknat av intensiva och okontrollerade känslor, och ADHD, störningar i uppmärksamhet, kan sinsemellan vara relaterade. Predag hoppas med sin forskning kunna bidra till en djupare förståelse för sambandet mellan de båda störningarna och kanske en mer adekvat syn på dessa patienter och deras behandling.