Schematerapiutbildning

Modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar


 • Datum

  4-7 december 2018

 • Tid

  09.00 – 16.30 (samtliga dagar)

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

 • Kursavgift

  8 000 kr (10 000 kr inkl. moms)

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika

 • Kurslitteratur

  Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar.

 • Mer information

  Hanna Wahlberg – 0703-21 22 13 | info@kognio.seSchematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Schematerapiutbildning i Lund under 2018 - modulerna A till C

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat.

Schematerapiutbildningen

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).

Läs mer om schematerapiutbildningen.

Innehåll modul C


 • Terapitekniker. Kognitiva; emotiva; beteende; relationella.
 • Övning. Fyra dagars övning i par och i grupp.

Förkunskapskrav

Modul A och B samt godkänd steg-1 utbildning. Kompletterande handlingar som styrker behörighet senast sista anmälningsdag till:

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund

Antal platser

Max 16 deltagare per kursledare, dvs totalt 32 platser.

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Obligatorisk kurslitteratur på modul A - Kognio

Obligatorisk kurslitteratur

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar (2016) Natur & Kultur Akademiska (Denna bok ingår i kursavgiften för modul A).

Schematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Poul Perris

Poul Perris är leg. läkare, leg. psykoterapeut, rektor och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Poul utbildar och handleder i schematerapi och hans huvudinriktning är personlighetsrelaterade störningar och par-terapi.

Tillsammans med bland andra Jeffrey Young är Poul en av initiativtagarna till ”International Society for Schema Therapy” (ISST), en internationell organisation för schemafokuserad utbildning och forskning. Poul valdes hösten 2008 till President för ISST. Han har även varit ordförande i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT).

Schematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Carl Gyllenhammar

Carl Gyllenhammar är leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut.

Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av drogproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende.

Carl är studierektor samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och är en ofta anlitad föreläsare inom området kognitiv behandling och missbruk.

Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

Dela detta evenemang

Schematerapiutbildning

Modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar


 • Datum

  4-7 december 2018

 • Tid

  09.00 – 16.30 (samtliga dagar)

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

 • Kursavgift

  8 000 kr (10 000 kr inkl. moms)

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika

 • Kurslitteratur

  Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar.

 • Mer information

  Hanna Wahlberg – 0703-21 22 13 | info@kognio.seSchematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Schematerapiutbildning i Lund under 2018 - modulerna A till C

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat.

Schematerapiutbildningen

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade.

Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).

Läs mer om schematerapiutbildningen.

Innehåll modul C

 • Terapitekniker. Kognitiva; emotiva; beteende; relationella.
 • Övning. Fyra dagars övning i par och i grupp.

Förkunskapskrav

Modul A och B samt godkänd steg-1 utbildning. Kompletterande handlingar som styrker behörighet senast sista anmälningsdag till:

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund

Antal platser

Max 16 deltagare per kursledare, dvs totalt 32 platser.

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Obligatorisk kurslitteratur på modul A - Kognio

Obligatorisk kurslitteratur

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar (2016) Natur & Kultur Akademiska (Denna bok ingår i kursavgiften för modul A).

Schematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Poul Perris

Poul Perris är leg. läkare, leg. psykoterapeut, rektor och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Poul utbildar och handleder i schematerapi och hans huvudinriktning är personlighetsrelaterade störningar och par-terapi.

Tillsammans med bland andra Jeffrey Young är Poul en av initiativtagarna till ”International Society for Schema Therapy” (ISST), en internationell organisation för schemafokuserad utbildning och forskning. Poul valdes hösten 2008 till President för ISST. Han har även varit ordförande i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT).


Schematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Carl Gyllenhammar

Carl Gyllenhammar är leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut.

Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av drogproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende.

Carl är studierektor samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och är en ofta anlitad föreläsare inom området kognitiv behandling och missbruk.

Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

Dela detta evenemang

Schematerapiutbildning

Modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar


 • Datum

  4-7 december 2018

 • Tid

  09.00 – 16.30 (samtliga dagar)

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

 • Kursavgift

  8 000 kr (10 000 kr inkl. moms)

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika

 • Kurslitteratur

  Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar.

 • Mer information

  Hanna Wahlberg – 0703-21 22 13 | info@kognio.seSchematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Schematerapiutbildning i Lund under 2018 - modulerna A till C

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat.

Schematerapiutbildningen

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).

Läs mer om schematerapiutbildningen.

Innehåll modul C

 • Terapitekniker. Kognitiva; emotiva; beteende; relationella.
 • Övning. Fyra dagars övning i par och i grupp.

Förkunskapskrav

Modul A och B samt godkänd steg-1 utbildning. Kompletterande handlingar som styrker behörighet senast sista anmälningsdag till:

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund

Antal platser

Max 16 deltagare per kursledare, dvs totalt 32 platser.

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Obligatorisk kurslitteratur på modul A - Kognio

Obligatorisk kurslitteratur

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar (2016) Natur & Kultur Akademiska (Denna bok ingår i kursavgiften för modul A).

Schematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Poul Perris

Poul Perris är leg. läkare, leg. psykoterapeut, rektor och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Poul utbildar och handleder i schematerapi och hans huvudinriktning är personlighetsrelaterade störningar och par-terapi.

Tillsammans med bland andra Jeffrey Young är Poul en av initiativtagarna till ”International Society for Schema Therapy” (ISST), en internationell organisation för schemafokuserad utbildning och forskning. Poul valdes hösten 2008 till President för ISST. Han har även varit ordförande i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT).


Schematerapiutbildning - modul C med Poul Perris och Carl Gyllenhammar i Lund

Carl Gyllenhammar

Carl Gyllenhammar är leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut.

Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av drogproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende.

Carl är studierektor samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och är en ofta anlitad föreläsare inom området kognitiv behandling och missbruk.

Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

Dela detta evenemang