Schematerapiutbildning

Modul B med Carl Gyllenhammar


  • Datum

    8-9 oktober 2018

  • Tid

    09.00 – 16.30 (båda dagar)

  • Plats

    Prel. Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

  • Pris

    4 000 kr (5 000 kr inkl. moms)

  • Ingår

    För- och eftermiddagsfika.

  • Kurslitteratur

    Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar.

  • Mer information

    Hanna Wahlberg – 0703-21 22 13 | info@kognio.se

  • Anmälan

    Länk till anmälningsformulärStress och utmattningssyndrom - en heldagsföreläsning om vår tids folksjukdom med Per Johnsson

Schematerapiutbildning i Lund under 2018 - modulerna A till C

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat.

Schematerapiutbildningen

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).

Läs mer om schematerapiutbildningen.

Innehåll modul B

  • Behandlingsplanering; konceptualisering
  • Genomgång av tekniker för konceptualisering och skattningsskalor
  • Två dagar föreläsning samt par- och gruppövningar
  • Skriftlig inlämning av konceptualisering av övningsfall

Förkunskapskrav


Modul A och godkänd steg-1 utbildning.

Kompletterande handlingar som styrker behörighet senast sista anmälningsdag till:

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund

Schematerapiutbildning - modul B med Carl Gyllenhammar

Carl Gyllenhammar

Carl Gyllenhammar är leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut. Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av drogproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Carl är  studierektor samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och är en ofta anlitad föreläsare inom området kognitiv behandling och missbruk.

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Obligatorisk kurslitteratur på modul A - Kognio

Obligatorisk kurslitteratur

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar (2016) Natur & Kultur Akademiska (Denna bok ingår i kursavgiften för modul A).

Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund
AnmälanLänk till anmälningsformulär för modul B med Carl Gyllenhammar

Dela detta evenemang

Schematerapiutbildning

Modul B med Carl Gyllenhammar


  • Datum

    8-9 oktober 2018

  • Tid

    09.00 – 16.30 (båda dagar)

  • Plats

    Prel. Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

  • Pris

    4 000 kr (5 000 kr inkl. moms)

  • Ingår

    För- och eftermiddagsfika.

  • Kurslitteratur

    Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar.

  • Mer information

    Hanna Wahlberg – 0703-21 22 13 | info@kognio.se

  • Anmälan

    Länk till anmälningsformulärStress och utmattningssyndrom - en heldagsföreläsning om vår tids folksjukdom med Per Johnsson

Schematerapiutbildning i Lund under 2018 - modulerna A till C

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat gestaltterapi och anknytningsteori. Vid personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom, utan där förståelse och läkning av grundläggande känslomässiga bristtillstånd är nödvändigt för bestående effekt och förbättrad livskvalitet, har schematerapi i flera studier visat goda resultat.

Schematerapiutbildningen

Schematerapiutbildningen i Sverige har anpassats till en internationell modell, som innebär att utbildningen delas upp i olika moduler, där vissa är mer orienterande, några mer teorifördjupande och andra mer praktiskt inriktade. Modul A och B är förutsättning för att gå de övriga modulerna (C-E).

Läs mer om schematerapiutbildningen.

Innehåll modul B

  • Behandlingsplanering; konceptualisering
  • Genomgång av tekniker för konceptualisering och skattningsskalor
  • Två dagar föreläsning samt par- och gruppövningar
  • Skriftlig inlämning av konceptualisering av övningsfall

Förkunskapskrav

Modul A och godkänd steg-1 utbildning.

Kompletterande handlingar som styrker behörighet senast sista anmälningsdag till:

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund


Schematerapiutbildning - modul B med Carl Gyllenhammar

Carl Gyllenhammar

Carl Gyllenhammar är leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut. Han har sedan mitten av 1980-talet arbetat med personer med olika typer av drogproblem såsom alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Carl är studierektor samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och är en ofta anlitad föreläsare inom området kognitiv behandling och missbruk.

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar. Obligatorisk kurslitteratur på modul A - Kognio

Obligatorisk kurslitteratur

Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse av Poul Perris och Carl Gyllenhammar (2016) Natur & Kultur Akademiska (Denna bok ingår i kursavgiften för modul A).

Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund
AnmälanLänk till anmälningsformulär för modul B med Carl Gyllenhammar

Dela detta evenemang