Schematerapi – ett alternativ för en psykodynamiker?

Under 30-årsjubileet, för ett par veckor sedan, gästades Kognio av Poul Perris. Han är ledande expert i Sverige på schematerapi och i föredraget om KBT:ns framväxt i vårt land och hans reflektioner, över hur framtiden kan komma att gestalta sig, fick schematerapin stor plats.

Kort om schematerapi: Är en behandlingsform inriktad mot personlighetstörningar, långvariga depressioner, missbruk och andra tillstånd där fokus inte enbart ligger på att reducera symtom. En vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat affektteori, gestaltterapi och anknytningsteori.

”Detta möjliggör ett helhetsperspektiv i förståelsen för psykisk ohälsa som främjar att patienten känner sig ordentligt sedd och förstådd, samt öppnar upp för mer riktade interventioner”, säger Poul Perris. Han fortsätter: ”Det finns mycket psykisk ohälsa som patienter söker för som inte låter sig fångas i en befintlig manual” och hävdar att behandlarens kvalificerade kompetens här blir avgörande.

Denna ansats bör rimligen kunna tilltala även en psykodynamiskt skolad terapeut, och kanske är schematerapi en metod som kan förena terapeuter med hemvist i olika teoretiska referensramar.