Omdöme steg 1 KBT

Jag är mycket nöjd med utbildningen här på Kognio – både kursupplägget och kvalitén.

Malin Skarland, Leg. Sjuksköterska

Admin Omdöme steg 1 KBT

Omdöme steg 1 KBT - Malin Skarland, Leg. Sjuksköterska
I mitt arbete som sjuksköterska är kommunikation en stor och viktig del. Genom denna utbildning kommer jag i större utsträckning kunna ha möjlighet att inta en mer behandlande roll med samtal i fokus. Den har också öppnat upp möjligheten och intresset till att utbilda mig vidare till legitimerad terapeut. Jag är mycket nöjd med utbildningen här på Kognio – både kursupplägget och kvalitén. Framförallt har man verkligen lyckats få fram föreläsare som håller en jämn och hög nivå samt att handledningsgrupperna är små vilket ger utrymme för en god lärande miljö.
Malin Skarland - Leg. Sjuksköterska
Läs mer om vår steg 1 utbildning i KBT